Villkor för att få stöd

Omställningsstöd

Med vårt omställningsstöd får den som blir uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning hjälp till nytt jobb, att starta eget företag eller påbörja studier. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar vi arbetet under hela omställningsprocessen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er

För facket

Facket och även arbetsgivaren ska se till att alla anställda som omfattas och uppfyller villkoren ges möjlighet till omställningsstöd.

Arbetsgivaren ska också informera de uppsagda om att preskriptionstiden för ogiltighetstalan eller skadeståndsanspråk med anledning av uppsägningen förkortas till en vecka när de ansöker om omställningsstöd.

Det är också viktigt att arbetsgivaren tar del av återrapporteringen från Trygghetsfonden TSL och svarar på de kvalitetsenkäter som Trygghetsfonden TSL skickar ut per e-post.

För arbetsgivaren

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver företaget ha kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Alla på företaget som omfattas av avtalet kan ha rätt till stöd. Man behöver alltså inte själv vara medlem i facket.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller annan omställningsorganisation

"Jag är nöjd med den återkoppling jag fått från Trygghetsfonden TSL, de representanter jag talat med har varit pålästa och väl förberedda." Charlotta Pettersson, ombudsman för IF Metall

Charlotta Pettersson

Då ska ansökan ha kommit in

Om deltagaren omfattas av kollektiv- eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 24 månader efter sista anställningsdagen.

Om parterna istället skrivit på Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader efter sista anställningsdagen.

Det är dock alltid bäst att påbörja stödet så fort som möjligt, helst redan under uppsägningstiden.

Till ansökan

Vid konkurs

Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

Undantag

Den som blir uppsagd kan inte få omställningsstöd om personen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan personen däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs om ersättningen, villkoren och hur ansökan går till

Kompetensstöd

Kompetensstödet är ett nytt erbjudande riktat direkt till arbetstagare som innebär att de kan få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens.

Kompetensstödet syftar till att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Det ersätter inte en enskild arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling som behövs för att en arbetstagare ska klara av nuvarande eller nya arbetsuppgifter.

Läs om villkoren för kompetensstöd för arbetstagaren