Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL - eller annan omställningsorganisation

Vilken omställningsorganisation som du tillhör beror på din senaste anställning. Om du varit eller är yrkesarbetare inom privat sektor tillhör du troligtvis Trygghetsfonden TSL. Om inte – här kan du hitta rätt omställningsorganisation för dig. Du kan även läsa om hur vi kan hjälpa dig.


Då tillhör du Trygghetsfonden TSL

Vänd dig till oss på Trygghetsfonden TSL om du har varit eller är yrkesarbetare inom privat sektor, och om du jobbar eller har jobbat där det funnits kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde.

Om du är osäker kan du alltid fråga din chef, HR-ansvarig eller facklig representant på arbetsplatsen.

Du kan även ta reda på företagets organisationsnummer och kontrollera om du tillhör Trygghetsfonden TSL genom att fylla i organisationsnumret på hitta din omställningsorganisation.

Om du fortfarande är osäker kan du kontakta vår kundservice. Du kan mejla till kundservice@tsl.se eller ringa oss på telefonnummer 010-480 91 10 (öppet vardagar 09.00–11.30, 12.30-16.00).

Branscher som tillhör Trygghetsfonden TSL:

 • Industri
 • Handeln
 • Bygg
 • Personaluthyrning
 • Transport
 • Hotell- och restaurang
 • Juridik, ekonomi och teknik
 • Sjukvård och omsorg
 • Vatten, avlopp och återvinning
 • Fastighetsverksamhet

Fackförbund som är anslutna till Trygghetsfonden TSL:

 • Byggnads
 • Elektrikerna
 • Fastighets
 • GS
 • Handels
 • HRF
 • IF Metall
 • Kommunal
 • Livs
 • Seko

Så kan vi hjälpa dig

Vi erbjuder två olika typer av stöd som du kan ansöka om.

Kompetensstöd när du har en pågående anställning

Om du har en pågående anställning kan vi erbjuda dig karriär- och studievägledning, utbildning och ekonomiskt stöd under utbildningstiden, med målet att du ska få en starkare framtida ställning på arbetsmarknaden. Vi kan även hjälpa dig med ett yttrande till CSN om du ansöker om omställningsstudiestöd.

Läs mer om kompetensstödet

Ansök om kompetensstöd

Omställningsstöd när du har blivit av med jobbet

Om du har blivit av med jobbet kan vi ha möjlighet att hjälpa dig till ett nytt jobb, att starta eget företag eller börja studera. Du kan även ha rätt till avgångsbidrag.

Du kan få omställningsstöd om du blivit uppsagd, nått slutet på en tidsbegränsad anställning eller om företaget du är anställd i går i konkurs.

Läs mer om omställningsstödet

Då tillhör du annan omställningsorganisation

Om du arbetar inom en annan bransch och på en arbetsplats där det finns kollektivavtal eller hängavtal mellan andra parter än våra, kan det vara en annan omställningsorganisation som du ska vända dig till.

När du jobbar inom:

 • Privat sektor som tjänsteman, Trygghetsrådet TRR
 • Staten, Trygghetsstiftelsen
 • Kommun och region, Omställningsfonden
 • Kultur och ideell sektor, Trygghetsrådet TRS
 • Civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer, CIKO och Omstella
 • Scenkonst, SOKstiftelsen
 • Fastighetsbranschen som tjänsteman, Trygghetsrådet Fastigo
 • Kommunala företag, KFS Trygghetsfond
 • Svenska Kyrkan, Kyrkans trygghetsråd
 • Bank- och finansbolag, Trygghetsfonden BAO-finansförbundet 

Länkar till andra omställningsorganisationer i Sverige

Om arbetsplatsen inte har kollektiv- eller hängavtal

Om din arbetsplats inte har kollektiv- eller hängavtal ska du vända dig till Den offentliga omställningsorganisationen som Kammarkollegiet ansvarar för.

Läs mer

Hjälp till jobb

Karriärvägledning och utbildning

Yttrande till CSN

Kontakta oss