Allt för dig som arbetsgivare

Vi stöttar dig som arbetsgivare i omställningsprocessen och hjälper dina anställda till nya jobb när du behöver säga upp. Vid arbetsbrist är det alltid du tillsammans med en facklig representant som ansöker om omställningsstöd.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er
Istock 1173603845 Arbetsgivare

Visste du att...

 • Piltavla (1)

  Vårt stöd är effektivt: 9 av 10 får ett nytt jobb och lika många är nöjda med sitt stöd

 • 9 Av 10 Grupp (1)

  Vi hjälper i snitt 15 000 personer till ett nytt jobb varje år

 • Puzzle (1)

  Vi erbjuder hjälp i planeringen av omställningen och stöttar er genom hela processen

Det här gäller för att få stöd

Ni tillhör Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver företaget ha kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Alla på företaget som omfattas av avtalet kan ha rätt till stöd. Man behöver alltså inte själv vara medlem i facket.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

Arbetstagaren uppfyller villkoren

Arbetstagaren behöver uppfylla villkoren för omställningsstödet.

Läs om villkoren

Då ska ansökan ha kommit in

Om deltagaren omfattas av kollektiv- eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 24 månader efter sista anställningsdagen.

Om parterna i stället skrivit på Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader efter sista anställningsdagen.

Det är dock alltid bäst att påbörja stödet så fort som möjligt, helst redan under uppsägningstiden.

Vid konkurs

Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

Undantag

Den som blir uppsagd kan inte få omställningsstöd om personen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan personen däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs mer om ersättningen, villkoren och hur ansökan går till

Ni tillhör Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver företaget ha kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Alla på företaget som omfattas av avtalet kan ha rätt till stöd. Man behöver alltså inte själv vara medlem i facket.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

Arbetstagaren uppfyller villkoren

Arbetstagaren behöver uppfylla villkoren för omställningsstödet.

Läs om villkoren

Då ska ansökan ha kommit in

Om deltagaren omfattas av kollektiv- eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 24 månader efter sista anställningsdagen.

Om parterna i stället skrivit på Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader efter sista anställningsdagen.

Det är dock alltid bäst att påbörja stödet så fort som möjligt, helst redan under uppsägningstiden.

Vid konkurs

Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

Undantag

Den som blir uppsagd kan inte få omställningsstöd om personen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan personen däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs mer om ersättningen, villkoren och hur ansökan går till

Vi fick stöd av Trygghetsfonden TSL

Aktuellt

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

Vanliga frågor

 • Vem omfattas av omställningsstödet?

  Företaget där personen senast arbetade ska ha kollektiv- eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Personen behöver inte själv vara medlem i facket för att omfattas av stödet.

  Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

  Olika delar i stödet har olika villkor:

  Läs om villkoren för dig som arbetsgivare

  Läs om villkoren för den enskilde arbetstagaren

  Vårt företag har gått i konkurs. Hur går ansökan till då?

  Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

  Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

  Kan en anställd få omställningsstöd flera gånger?

  Ja, men för att kunna få det igen behöver personen ha hunnit arbeta sammanlagt 12 månader sedan det senaste stödet avslutades.

 • Vad menas med arbetsställe?

  Här frågar vi efter hur många personer som arbetar på just den arbetsplats där uppsägningen har skett. Ett företag som säger upp anställda kan ha verksamhet på mer än en ort.

  Vad gäller vid uppsägning av föräldralediga?

  Uppsägning av föräldralediga fungerar som en vanlig uppsägning. Dock börjar uppsägningstiden löpa först i samband med att personen återgått till arbetet. Den anställde kan påbörja sitt omställningsstöd under föräldraledigheten. Preskriptionsreglerna påverkas inte av att uppsägningstiden börjar löpa senare.

  Vad innebär det nya kompetensstödet för privatpersoner?

  Kompetensstödet är en möjlighet för personer som har en anställning att få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens. Stödet syftar till att den som nyttjar det ska få hjälp att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

  Läs mer om innehållet och villkoren för stödet