Allt för dig som arbetsgivare

Du som arbetsgivare kan ansöka om omställningsstöd för medarbetare som blir uppsagda eller har avslutat en tidsbegränsad anställning. Med stödet får deltagaren hjälp till nytt jobb, att starta eget eller påbörja längre studier. I stödet kan det ingå en utbildningsinsats och deltagaren kan ha rätt till ekonomiskt stöd som kallas avgångsbidrag (AGB).

Istock 1173603845 Arbetsgivare

Aktuellt

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

Vanliga frågor

 • Vårt företag har varslat anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. När kan vi ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL?

  Ni kan göra och datera ansökan tidigast datum för uppsägning. Ansökan gör ni via Trygghetsfonden TSL:s hemsida, Ansök om omställningsstöd.

  När kan en person som blir av med jobbet genom en överenskommelse med arbetsgivaren få omställningsstöd?

  En person kan ha rätt till omställningsstöd om anställningen upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren. Då gäller först och främst att personen behöver uppfylla de grundläggande villkoren för omställningsstöd, som innebär att personen ska:
  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
  • vara yngre än 65 år (inte äldre än 64 år och 11 månader).
  Personen kan få stöd i dessa situationer:
  • Personen har kommit överens med sin arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist. Det ska då klart framgå att personen slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist.
  • Personen har kommit överens med sin arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl. Den bakomliggande orsaken ska i detta fall vara sjukdom.
 • Vem omfattas av omställningsförsäkringen?

  Företaget ska ha kollektivavtal. För att en person som blivit uppsagd ska omfattas av omställningsförsäkringen krävs det att uppsägningen beror på arbetsbrist, att personen har en tillsvidareanställning och en sammanhängande anställning på minst ett år. "Kvalifikationstiden" kan ha skett hos en eller flera arbetsgivare och arbetstiden ska ha varit minst 16 timmar per vecka. Den som blir uppsagd omfattas av omställningsstödet även om hen inte är fackligt ansluten. Läs mer under Villkor.