Trygghetsfonden TSL

Vi hjälper dig vidare till ett nytt jobb

Stöd för dig som privatperson

Välkommen till Trygghetsfonden TSL

Företagens verksamhet och kompetensbehov utvecklas ständigt. När företag ställer om påverkas också medarbetarna, jobb försvinner och tillkommer. Trygghetsfonden TSL underlättar omställningen på arbetsmarknaden för individ, fack och företag.   

Tillsammans med våra omställningsleverantörer hjälper vi i snitt 15 000 personer om året och 9 av 10 får ett nytt, oftast mer kvalificerat jobb. Totalt omfattas 70 000 arbetsgivare och 2 000 000 anställda av vårt omställningsstöd.

Läs mer om oss
Kvinna går igenom papper

Aktuellt

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

Så här gör vi skillnad

 • Thumb Symbol Green

  9 av 10

  har fått nytt jobb senaste året. Lika många är nöjda med vår hjälp

 • Light Bulb Green

  ca. 2 milj.

  medarbetare har idag rätt till vår omställningsförsäkring

 • Piechart Symbol Green

  80%

  av de vi hjälper får lika eller mer kvalificerade arbeten

 • Graph Symbol Green

  250'

  har fått hjälp av oss sedan 2006. I snitt hjälper vi 15 000 personer/år