Omställningsstöd

När du blir av med jobbet kan vi hjälpa dig till ett nytt. I stödet kan det ingå en utbildningsinsats och du kan ha rätt till ett avgångsbidrag.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig
10

Visste du att...

 • Handshake (1)

  Stödet ingår i ditt kollektiv- eller hängavtal och är kostnadsfritt för dig

 • Woman (1)

  Du får en egen jobbcoach som hjälper dig med kontakter, CV, intervjuträning och mer

 • Vägval (1)

  Du kan få hjälp till ett nytt jobb, att starta eget eller påbörja en längre utbildning

Det här gäller för att du ska få stöd

Du tillhör Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver din senaste anställning ha varit i ett företag som omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Du behöver inte själv vara medlem i facket.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL om du:

 • blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
 • kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist
 • blivit uppsagd av personliga skäl (sjukdom)
 • kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl (sjukdom)
 • eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut efter den 1 oktober 2022

Du har arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

För att kunna få stödet behöver du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna räknat bakåt från din sista anställningsdag. Undantag gäller om du varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven.

Du är yngre än 65 år

För att kunna få stödet behöver du vara yngre än 65 år.

Särskilda villkor för avgångsbidrag och studiestöd

För att kunna få avgångsbidrag behöver du ha fyllt 40 år och uppfylla vissa andra ytterligare villkor.

För att kunna få ekonomiskt stöd under tiden du går en utbildning behöver du bland annat även ha arbetat minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) under de senaste 14 åren.

Du tillhör Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver din senaste anställning ha varit i ett företag som omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Du behöver inte själv vara medlem i facket.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

Vi utgår från din situation

 • blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
 • kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist
 • blivit uppsagd av personliga skäl (sjukdom)
 • kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl (sjukdom)
 • eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut efter den 1 oktober 2022

Du har arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

För att kunna få stödet behöver du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna räknat bakåt från din sista anställningsdag. Undantag gäller om du varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven.

Du är yngre än 65 år

För att kunna få stödet behöver du vara yngre än 65 år.

Särskilda villkor för avgångsbidrag och studiestöd

För att kunna få avgångsbidrag behöver du ha fyllt 40 år och uppfylla vissa andra ytterligare villkor.

För att kunna få ekonomiskt stöd under tiden du går en utbildning behöver du bland annat även ha arbetat minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) under de senaste 14 åren.

Vi fick stöd av Trygghetsfonden TSL

Fler berättelser

Aktuellt

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

Vanliga frågor

 • Kan jag få omställningsstöd även om jag inte är med i facket?

  Ja, omställningsstödet gäller för alla om arbetsgivaren har kollektivavtal eller hängavtal med ett LO-förbund.

  Läs mer om villkor för att få stöd

  Kan jag ansöka om pengar hos Trygghetsfonden TSL?

  Om du blivit uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning kan du ha rätt till vårt omställningsstöd. Med vårt stödet får du en personlig jobbcoach som hjälper dig till ett nytt jobb. I stödet kan det även ingå en utbildningsinsats och du kan ha rätt till ett ekonomiskt stöd som kallas avgångsbidrag (AGB).

  Läs mer om avgångsbidrag AGB

  Vill du gå en längre utbildning kan du få vägledning i dina karriär- och studieval och ha rätt till ekonomiskt stöd under studierna.

  Läs mer om ekonomiskt stöd under utbildning

  När kan jag som blir av med jobbet genom en överenskommelse med arbetsgivaren få omställningsstöd?

  Du kan ha rätt till omställningsstöd om din anställning upphör genom en överenskommelse med din arbetsgivare. Då gäller först och främst att du behöver uppfylla de grundläggande villkoren för omställningsstöd, som innebär att du ska:
  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
  • vara yngre än 65 år (inte äldre än 64 år och 11 månader).
  Du kan få stöd i dessa situationer:
  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist. Det ska då klart framgå att du slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist. Det ska ha skett en förhandling mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen om arbetsbrist, och det behöver finnas ett förhandlingsprotokoll.
  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl. Den bakomliggande orsaken ska i detta fall vara sjukdom.
 • Jag har blivit av med jobbet, vilken hjälp kan jag få?

  Oavsett om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning kan du ha rätt till samma stöd från Trygghetsfonden TSL.

  Läs om hur vi kan hjälpa dig

  Kan jag få omställningsstöd om jag bara blir uppsagd från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att du därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

  Kan jag få omställningsstöd flera gånger?

  Ja, men för att kunna få det igen behöver du ha hunnit arbeta sammanlagt 12 månader sedan det senaste stödet avslutades.

  Läs mer om villkor för att få stöd