Ekonomiskt stöd (AGB)

Beloppet som en person kan få i avgångsbidrag bestäms utifrån personens ålder och arbetstid. För 2024 ligger beloppet mellan 40 230 kr och 58 490 kr.

Vem kan få avgångsbidrag?

Den som omfattas av Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd kan ha rätt till avgångsbidraget vid uppsägning på grund av arbetsbrist och sjukdom samt vid avslutad tidsbegränsad anställning.

Den som istället omfattas av Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare kan endast ha rätt till avgångsbidraget vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Personen måste ha fyllt 40 år senast sista anställningsdagen för att ha rätt till avgångsbidraget.

För att få bidrag behöver personen ha jobbat i minst 50 månader under fem år på ett eller flera företag som har omställningsförsäkring, samt uppfylla ett antal andra villkor.

Ansökan om avgångsbidrag hos Afa Försäkring

Personen ansöker själv om avgångsbidrag hos Afa Försäkring och arbetsgivaren behöver skriva under ansökan innan den kan skickas in. Vid behov hjälper jobbcoachen på Trygghetsfonden TSL till med ansökan.

Läs mer och ansök om bidraget på Afa Försäkrings webbplats