Villkor för att få stöd

Sammanfattning av grundläggande villkor

 • Din nuvarande eller senaste arbetsgivare har kollektiv- eller hängavtal
 • Du har blivit uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning
 • Du har arbetat 12 av de senaste 24 månaderna
 • Du är yngre än 65 år

Läs detaljerad information om alla villkor nedan.

För att få stöd från Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver din senaste anställning ha varit i ett företag som omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Du behöver inte själv vara medlem i facket.

Om du inte har rätt till stöd från Trygghetsfonden TSL kan du ha rätt till stöd från en annan omställningsorganisation.

Via länken nedan får du vägledning i hur du kan ta reda på om du tillhör Trygghetsfonden TSL.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller annan omställningsorganisation

Då kan du få omställningsstöd

I någon av dessa situationer

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL om du:

 • blivit uppsagd på grund av arbetsbrist
 • kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist
 • blivit uppsagd av personliga skäl (sjukdom)
 • kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl (sjukdom)
 • eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut efter den 1 oktober 2022 (i detta räknas även in om du haft en provanställning som avslutats av arbetsgivaren)

Du kan inte få omställningsstöd om du har sagt upp dig själv.

Om du kommit överens med arbetsgivaren

Om du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna din anställning kan du ha rätt till stöd i dessa situationer:

 • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist. Det ska då klart framgå att du slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist. Det ska ha skett en förhandling mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen om arbetsbrist, och det behöver finnas ett förhandlingsprotokoll.
 • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl. Den bakomliggande orsaken ska i detta fall vara sjukdom.

Annars gäller att du ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning för att ha rätt till stöd.

Arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

För att kunna få stödet behöver du ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna. Undantag gäller om du varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven.

Mer information om villkoret

Villkoret kallas aktualitetsvillkoret och innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna räknat bakåt från din sista anställningsdag. Arbetet ska ha varit din huvudsyssla.

Det är den tid du faktiskt har arbetat som räknas.

Tid som du har varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven är så kallad överhoppningsbar tid. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader förlängs din ramtid från 24 månader till 29 månader.

Så kan du styrka att du har arbetat tillräcklig tid

Om arbetsgivare eller facklig representant ansöker om stödet åt dig behöver du inte styrka att du uppfyller villkoret. Om du ansöker själv kan du läsa nedan om hur det går till.

Det enklaste sättet att styrka att du uppfyller villkoret är att du begär och skickar in arbetsgivarintyg i samband med din ansökan till oss. Arbetsgivare kan fylla i detta digitalt på arbetsgivarintyg.nu och du kan sedan hämta det genom att logga in som arbetstagare på samma webbplats. Det går även bra att arbetsgivaren fyller i en blankett. Blanketter för detta tillhandahålls till exempel av a-kassor och fackförbund.

Om du inte kan få tag på ett arbetsgivarintyg kan du skicka in lönespecifikationer för 12 av 24 månader då du jobbat tillräckligt mycket för att uppfylla villkoret, samt en kopia på din senaste lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Du kan skicka in underlag som du har fått i ett filformat som exempelvis pdf. Det går även bra att skanna eller fotografera av dina intyg och skicka till oss.

Om du inte uppfyller 12 av de senaste 24 månaderna kan vi utreda om du trots det uppfyller villkoret med så kallad ”överhoppningsbar tid”. Det innebär att tid då du varit sjukskriven, föräldraledig eller gjort värnplikt kan räknas bort från ramtiden 24 månader. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader inom de senaste 24 månaderna förlängs ramtiden till 29 månader. Den överhoppningsbara tiden kan styrkas på arbetsgivarintyget eller med intyg från Försäkringskassan.

Yngre än 65 år

För att kunna få stödet behöver du vara yngre än 65 år.

Särskilda villkor för avgångsbidrag (AGB)

Avgångsbidrag (AGB) är ett engångsbelopp som kan betalas ut till dig som får omställningsstöd. För att kunna få bidraget behöver du ha fyllt 40 år och uppfylla vissa andra ytterligare villkor.

Läs mer om avgångsbidrag (AGB)

Särskilda villkor för studiestöd

Om du kommer fram till att du vill påbörja en längre utbildning kan du få vägledning i dina karriär- och studieval och ha rätt till ekonomiskt stöd under studierna. För det ekonomiska stödet gäller ytterligare villkor.

Mer information om stödet och villkoren för ekonomiskt studiestöd

Om företaget gått i konkurs

Om företaget du arbetat på gått i konkurs kan du ändå få omställningsstöd. Det spelar ingen roll om ansökan om omställningsstöd kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och ansökan om omställningsstöd görs efter att företaget gått i konkurs är det din fackliga representant som ansöker om stödet för dig.

Som vanligt gäller att du även kan ansöka själv om du sagts upp på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning.

Undantag

Du kan inte få omställningsstöd om du samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan du däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs om ersättningen, villkoren och hur du ansöker

Vanliga frågor och svar om villkor för att få stöd

Kan jag få omställningsstöd även om jag inte är med i facket?

Ja, omställningsstödet gäller för alla om arbetsgivaren har kollektivavtal eller hängavtal med ett LO-förbund.

Läs mer om villkor för att få stöd

Kan jag få omställningsstöd om jag bara blir uppsagd från del av tjänst?

Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att du därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

Kan jag få omställningsstöd flera gånger?

Ja, men för att kunna få det igen behöver du ha hunnit arbeta sammanlagt 12 månader sedan det senaste stödet avslutades.

Läs mer om villkor för att få stöd

När kan jag som blir av med jobbet genom en överenskommelse med arbetsgivaren få omställningsstöd?

Du kan ha rätt till omställningsstöd om din anställning upphör genom en överenskommelse med din arbetsgivare. Då gäller först och främst att du behöver uppfylla de grundläggande villkoren för omställningsstöd, som innebär att du ska:
 • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
 • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
 • vara yngre än 65 år (inte äldre än 64 år och 11 månader).
Du kan få stöd i dessa situationer:
 • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist. Det ska då klart framgå att du slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist. Det ska ha skett en förhandling mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen om arbetsbrist, och det behöver finnas ett förhandlingsprotokoll.
 • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl. Den bakomliggande orsaken ska i detta fall vara sjukdom.

Kan jag få omställningsstöd vid varsel?

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd, inte under varslet.

Kan jag få omställningsstöd om jag sagt upp mig själv?

Nej, du kan inte få omställningsstöd om du sagt upp dig på egen begäran.

Jag är ägare av mitt företag, kan jag få omställningsstöd?

För att kunna få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL behöver du ha sagts upp från en anställning på grund av arbetsbrist eller sjukdom, eller avslutat en tidsbegränsad anställning. Som företagare eller anhörig till företagare i kollektiv- eller hängavtalsbundet företag omfattas du därmed inte av omställningsstödet.

Som företagare eller anhörig till företagare i kollektiv- eller hängavtalsbundet företag kan du däremot ha rätt till kompetensstöd: karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL och få hjälp med yttrande till CSN i samband med ansökan om omställningsstudiestöd.

Läs mer om kompetensstödet

Arbetsgivaren avslutade min provanställning - kan jag få omställningsstöd?

En provanställning räknas som en tidsbegränsad anställning. Det innebär att du kan ha rätt till omställningsstöd om arbetsgivaren har avslutat din provanställning utan att den övergått i en tillsvidareanställning.