Vanliga frågor

  Arbetsplatsen har varslat anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. När kan vi ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL?

  Ni kan göra och datera ansökan tidigast datum för uppsägning. Ansökan gör ni via Trygghetsfonden TSL:s hemsida, se Ansök om omställningsstöd.

  Vem omfattas av omställningsförsäkringen?

  Företaget ska ha kollektivavtal. För att en person som blivit uppsagd ska omfattas av omställningsförsäkringen krävs det att uppsägningen beror på arbetsbrist, att personen har en tillsvidareanställning och en sammanhängande anställning på minst ett år. "Kvalifikationstiden" kan ha skett hos en eller flera arbetsgivare och arbetstiden ska ha varit minst 16 timmar per vecka. Den som blir uppsagd omfattas av omställningsstödet även om hen inte är fackligt ansluten. Läs mer under Villkor.

  Efter hur lång tid går det att söka omställningsstöd? 

  Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Trygghetsfonden TSL senast ett år efter sista anställningsdag.

  Vad gäller vid en uppsägning där de uppsagda finns på två eller flera arbetsställen?

  Det ska då göras separata ansökningar till Trygghetsfonden TSL för varje arbetsställe.

  Vilket fackförbund ska anges i ansökan?

  Det fack som har tecknat kollektivavtal på arbetsplatsen.

  Företaget har gått i konkurs. Hur går ansökan till då?

  Vid konkurs ansöker det lokala facket om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL. Läs mer under Villkoren vid konkurs.

  Vad menas med arbetsställe?

  Här frågar vi efter hur många personer som arbetar på just den arbetsplats där uppsägningen har skett. Ett företag som gör en uppsägning kan ju exempelvis ha verksamhet på mer än en ort.

  Kan man beviljas omställningsstöd om man säger upp anställda från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen. Läs mer under Villkor.

  Vad gäller vid uppsägning av föräldralediga?

  Uppsägning av föräldralediga fungerar som en vanlig uppsägning. Dock börjar uppsägningstiden löpa först i samband med att personen återgått till arbetet. Den anställde kan påbörja sitt omställningsprogram under föräldraledigheten. Preskriptionsreglerna påverkas inte av att uppsägningstiden börjar löpa senare.

  Kan en anställd få omställningsstöd flera gånger?

  Ja. Villkoret är att den anställde har haft en sammanhängande anställning under en 12 månaders period efter att denne utnyttjat stödet första gången.

  Arbetsplatsen ska varsla på grund av corona, vad gäller?

  Att varsla betyder att arbetsgivaren förvarnar om att uppsägningar kan komma att ske på grund av arbetsbrist. Både arbetsgivaren och facket ska då göra en anmälan till Arbetsförmedlingen och berättar varför uppsägningar ska ske, hur många det rör sig om och när det sker.

  Medarbetare som sägs upp kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när de har blivit uppsagda, inte under varslet. Läs mer om villkoren här.

  Gäller omställningsstödet om en anställd blivit permitterad?

  Om en medarbetare har blivit permitterad betyder det att denne fortfarande har kvar sitt jobb, men att arbetsgivaren under en viss tid inte har några arbetsuppgifter till mediearbetaren.

  Trygghetsfonden TSL ingen försäkring som gäller för medarbetare som är permitterade eftersom de har kvar sitt jobb och för det mesta också har kvar samma lön och anställningsförmåner.

  Korttidspermittering, gäller omställningsstödet?

  Som en följd av coronaviruset gäller under 2020 ett system för korttidspermittering. Om en anställd blir korttidspermitterad betyder det att denne går ner i arbetstid under en period men får ut nästan hela sin lön eftersom staten betalar en stor del av den. Trygghetsfonden TSL har ingen försäkring för den anställd som blir korttidspermitterad.