Så kan vi hjälpa dig

Se filmen om vårt stöd och hur det går till

Namnlöst 1

Stödet är kostnadsfritt

Stödet ingår i det kollektivavtal eller hängavtal som gäller på din arbetsplats och är kostnadsfritt för dig. För att ta del av stödet behöver du uppfylla vissa villkor.

Läs om villkoren för stödet

Karriär- och studievägledning

När du väljer att kontakta oss får du ett personligt stöd av en professionell karriär- och studievägledare. Vägledaren har goda kunskaper om arbetsmarknaden och olika alternativ inom utbildningar och yrken.

Tillsammans hittar du och vägledaren de bästa möjligheterna till kompetensutveckling för dig, baserat på vad du själv vill tillsammans med de behov och möjligheter som finns på arbetsmarknaden.

Du kan även få råd och stöd till exempel kring:

  • att skaffa behörighet för utbildningar
  • att ansöka till utbildningar
  • hur du kan försörja dig under tiden du går en utbildning
  • regler och ansökan om tjänstledighet från jobbet

Vägledningen anpassas efter dina förutsättningar och önskemål.

Utbildning och validering

Det kan finnas flera möjliga vägar att uppnå dina mål genom utbildning. Du kan till exempel komma fram till att du vill:

  • komplettera en tidigare utbildning
  • bredda din kompetens med hjälp av ny utbildning
  • gå en utbildning för att helt eller delvis byta till ett nytt yrke
  • validera kunskaper och färdigheter du redan har

Validering innebär att du får hjälp att synliggöra och bekräfta något du redan kan, men där du saknar intyg eller betyg ”på papper”. Det kan underlätta att visa att du är kvalificerad för vissa jobb eller utbildningar.

Det kan finnas möjlighet för Trygghetsfonden TSL att bekosta betald utbildning och validering för dig om du uppfyller villkoren för detta.

Få hjälp att bedöma om en utbildning stärker din ställning på arbetsmarknaden

Med vår tjänst utbildningsprognos.se kan du enkelt söka upp en specifik utbildning som du är intresserad av och ta del av ett bedömningsunderlag som hjälper dig att avgöra om utbildningen kan stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Namnlös Design(1)

Ekonomiskt stöd under utbildningstiden

Om du har kommit en bit i arbetslivet och vill gå en utbildning för att stärka din ställning på arbetsmarknaden finns olika möjligheter att få ekonomiskt stöd under utbildningstiden.

Med stödet kan du behålla upp till 80 procent av din ordinarie inkomst under tiden du är tjänstledig.

Du kan få ekonomiskt stöd som längst i 44 veckor vid heltidsstudier (eller 10 veckor efter året du fyller 60 år), och längre än så vid deltidsstudier. Du kan även dela upp stödet på flera kortare utbildningar.

Läs mer om dina möjligheter till ekonomiskt stöd under utbildning

Yttrande till CSN

Om du ansöker om omställningsstudiestöd från CSN kan du få vår hjälp med ett yttrande om huruvida utbildningen förväntas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN lägger särskild vikt vid vårt yttrande när de fattar beslut om stödet för dig.

Vanliga frågor och svar om hur vi kan hjälpa dig

Varför ska jag ta del av stödet?

Arbetsmarknaden utvecklas och förändras snabbt. För dig som arbetstagare kan det innebära ett ökat behov av att anpassa och utveckla din kompetens löpande under arbetslivet.

Med det nya stödet har du nu helt nya möjligheter att kunna fort- och vidareutbilda dig, för att bygga vidare på den kompetens du har. Det gör att du kan ta nya roller eller förverkliga tankar på att yrkesväxla helt, nu eller på sikt.

Genom att ta del av vår kostnadsfria karriär- och studierådgivning får du professionell vägledning kring din framtida yrkes- och kompetensutveckling. Du kan dessutom få möjligheter till utbildning och även ett ekonomiskt stöd under dina studier. På så vis kan du säkerställa att du har de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden både nu och i framtiden.

Hör jag till Trygghetsfonden TSL eller en annan omställningsorganisation?

Du kan kontrollera vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din arbetsgivares organisationsnummer på hitta din omställningsorganisation.

Du kan alltid kontakta oss om du är osäker, så hjälper vi dig vidare.

Läs vår guide: Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL - eller annan omställningsorganisation

Vilka utbildningar kan jag få ekonomiskt studiestöd för?

Ett krav är att utbildningen ska bedömas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel ska också kunna ge rätt till omställningsstudiestöd från CSN och kollektivavtal studiestöd från Trygghetsfonden TSL. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Även utbildningar som Trygghetsfonden TSL betalar för kan ge rätt till ekonomiskt studiestöd.

Du kan bara få ekonomiskt studiestöd för utbildningar i Sverige. 

Utbildningar som bör genomföras av din arbetsgivare för att du ska kunna utföra dina nuvarande eller nya arbetsuppgifter ger inte rätt till ekonomiskt studiestöd.

Villkor för att få stöd

Ekonomiskt stöd under utbildning

Hur mycket pengar kan jag få medan jag studerar?

Kan jag få ekonomiskt studiestöd för att ta vanligt körkort?

Du kan inte få omställningsstudiestöd från CSN eller kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL för att ta vanligt körkort.

Hur lång tid kan jag få stöd?

Du kan få karriär- och studievägledning av Trygghetsfonden TSL tills du fyller 65 år.

Du kan få ekonomiskt studiestöd i upp till motsvarande 44 veckors studier på heltid, alltså under en längre tid än så om du studerar på deltid. Du kan även dela upp stödet på flera kortare studieperioder så länge de inte tillsammans överstiger den totala maxtiden.

Åldersgränser för omställningsstudiestödet från CSN

Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet i omställningsstudiestödet. Lånet kan du som längst få till och med det år du fyller 60 år. Bidraget kan du få till och med året du fyller 62, men efter året du fyller 60 år kan du bara få det som längst i 10 veckor vid heltidsstudier.

Läs mer om villkor för att få stöd

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN.se