alt-text

Tips och Råd

Alt-text

Före uppsägning

Fackets roll i uppsägningssamtalet

Alt-text

Under uppsägning

Att hålla ett bra samtal

Checklista vid varsel och uppsägningar

De mest gynnsamma förutsättningarna skapas när arbetsgivare och fack samarbetar
för att stötta individer som blir uppsagda. Ladda ner

Istock 1173603845 Arbetsgivare
Alt-text

Andra berättar

Uppsägningen kan bli början till något nytt

Alt-text

Andra berättar

Klubbordföranden som nästan glömde bort sig själv