Allt för dig som facklig representant

Vi stöttar dig som facklig representant i omställningsprocessen och frågor som rör vårt omställnings- och kompetensstöd. Vid arbetsbrist är det alltid du tillsammans med arbetsgivaren som ansöker om stöd för uppsagda medarbetare.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er
Facklig

Visste du att...

 • Piltavla (1)

  Vårt stöd är effektivt: 9 av 10 får ett nytt jobb och lika många är nöjda med sitt stöd

 • 9 Av 10 Grupp (1)

  Vi hjälper i snitt 15 000 personer till ett nytt jobb varje år

 • Puzzle (1)

  Vi erbjuder ett särskilt stöd till dig som facklig företrädare, inför och under omställningen

Det här gäller för att få stöd

Ni tillhör Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver företaget ha kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Alla på företaget som omfattas av avtalet kan ha rätt till stöd. Man behöver alltså inte själv vara medlem i facket.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

Arbetstagaren uppfyller villkoren

Arbetstagaren behöver uppfylla villkoren för omställningsstödet.

Läs om villkoren

Då ska ansökan ha kommit in

Om deltagaren omfattas av kollektiv- eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 24 månader efter sista anställningsdagen.

Om parterna i stället skrivit på Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader efter sista anställningsdagen.

Det är dock alltid bäst att påbörja stödet så fort som möjligt, helst redan under uppsägningstiden.

Vid konkurs

Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

Undantag

Den som blir uppsagd kan inte få omställningsstöd om personen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan personen däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs mer om ersättningen, villkoren och hur ansökan går till

Ni tillhör Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL behöver företaget ha kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Alla på företaget som omfattas av avtalet kan ha rätt till stöd. Man behöver alltså inte själv vara medlem i facket.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

Arbetstagaren uppfyller villkoren

Arbetstagaren behöver uppfylla villkoren för omställningsstödet.

Läs om villkoren

Då ska ansökan ha kommit in

Om deltagaren omfattas av kollektiv- eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 24 månader efter sista anställningsdagen.

Om parterna i stället skrivit på Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader efter sista anställningsdagen.

Det är dock alltid bäst att påbörja stödet så fort som möjligt, helst redan under uppsägningstiden.

Vid konkurs

Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

Undantag

Den som blir uppsagd kan inte få omställningsstöd om personen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan personen däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL.

Läs mer om ersättningen, villkoren och hur ansökan går till

Vi fick stöd av Trygghetsfonden TSL

Aktuellt

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

Vanliga frågor

 • Vem omfattas av omställningsstödet?

  Företaget där personen senast arbetade ska ha kollektiv- eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Personen behöver inte själv vara medlem i facket för att omfattas av stödet.

  Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

  Olika delar i stödet har olika villkor:

  Läs mer om villkoren

  Kan en anställd få omställningsstöd flera gånger?

  Ja, men för att kunna få det igen behöver personen ha hunnit arbeta sammanlagt 12 månader sedan det senaste stödet avslutades.

  Vad innebär det nya kompetensstödet för privatpersoner?

  Kompetensstödet är en möjlighet för personer som har en anställning att få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens. Stödet syftar till att den som nyttjar det ska få hjälp att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

  Läs mer om innehållet och villkoren för stödet

 • Kan omställningsstöd beviljas om man säger upp anställda från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att personen därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

  Hur gör vi när uppsägningar sker på två eller flera arbetsställen?

  I det fall uppsägningar sker på två eller fler arbetsställen behöver ni göra separata ansökningar till Trygghetsfonden TSL för varje enskilt arbetsställe.

  Vad innebär förstärkt stöd vid sjukdom?

  När en person har beviljats omställningsstöd och om hen har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan hen få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att hen ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån sin arbetsförmåga.

  Det spelar ingen roll hur personen har lämnat sin anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är hens behov som är utgångspunkten. Personen kan inte få stödet om hen har en anställning.

  Det är i samband med att personen får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som hens eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är personens omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd.

  Stödinsatserna kan till exempel vara:

  • Hjälp av jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med a-kassa och med andra relevanta organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov arbetsförmågebedömning.
  • Karriär- och studievägledning vid bransch- och yrkesväxling.

  Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.