Så kan vi hjälpa er

Vårt stöd till dig som facklig representant

Vi erbjuder även stöd till dig som facklig representant i omställningsprocesser och frågor som rör vårt omställnings- och kompetensstöd.

I en omställningsprocess innebär stödet normalt att vi kommer ut till arbetsplatsen för att stötta i planeringen av omställningen. Vi erbjuder även olika seminarier för dig, medarbetarna och arbetsgivaren.

Läs mer om stöd i omställningsprocessen

"Som klubbordförande känns det tryggt att kunna rekommendera mina medarbetare att ta del av all hjälp som Trygghetsfonden TSL erbjuder, och veta att de är i goda händer."

Djingis Taylan, facklig klubbordförande på Tamro

MG 6890 1920X1332

Omställningsstöd

Anställda som blir uppsagda eller kommer överens med arbetsgivaren om att lämna sin anställning på grund av arbetsbrist eller sjukdom (personliga skäl) eller som nått slutet på en tidsbegränsad anställning kan ha rätt till vårt omställningsstöd. Det gäller även om företaget där man är anställd går i konkurs.

Med stödet får personen hjälp att hitta nytt jobb, att starta eget företag eller börja studera. Personen får en egen jobbcoach och det kan finnas möjlighet att få en utbildningsinsats och ett ekonomiskt stöd. Om personen har särskilda behov till följd av sjukdom kan denne få ett hälsoanpassat förstärkt stöd med extra insatser.

Läs mer om omställningsstödet i vår information till privatpersoner

Kompetensstöd

Med kompetensstödet kan personer som har en pågående anställning få vår hjälp till en starkare ställning på arbetsmarknaden. I stödet kan det ingå karriär- och studievägledning, utbildning och ekonomiskt stöd under utbildningstiden. Om en person ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN kan denne få vår hjälp med ett yttrande om sin sökta utbildning. CSN lägger särskild vikt vid yttrandet när de fattar beslut om omställningsstudiestöd i en enskild persons fall.

Kompetensstödet ersätter inte en enskild arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling som behövs för att en anställd ska klara av nuvarande eller nya uppgifter på sin arbetsplats.

Läs mer om kompetensstödet i vår information till privatpersoner

Stödet är kostnadsfritt

Allt stöd från Trygghetsfonden TSL ingår i det kollektivavtal eller hängavtal som gäller på arbetsplatsen och är kostnadsfritt för den som nyttjar det. För att ta del av stödet behöver man uppfylla vissa villkor som du kan läsa om på våra informationssidor om respektive stöd. Man behöver inte själv vara medlem i facket för att få stöd.

Kontakta oss

Har du allmänna frågor om omställningsstöd som inte är kopplade till ett specifikt ärende kan du ringa oss på telefonnummer 010-480 91 20 och få prata med en rådgivare.

Om du har frågor om ett specifikt omställningsärende kan du i stället ringa till vår kundservice på telefonnummer 010-480 91 10.

Har du frågor om kompetensstödet kan du ringa oss på telefonnummer 010-480 91 30 och få prata med en vägledare.

Ima235656

Vanliga frågor och svar om hur vi kan hjälpa er

Vårt företag kommer att varsla anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. När ska vi ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL?

Ni kan ansöka om stödet i samband med att förhandlingen inleds så att vi kan stötta er tidigt i processen. Däremot kommer ni att kunna skicka in formella ansökningshandlingar för enskilda tidigast i samband med eventuella uppsägningar.

Till ansökan

Vem omfattas av omställningsstödet?

Företaget där personen senast arbetade ska ha kollektiv- eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Personen behöver inte själv vara medlem i facket för att omfattas av stödet.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

Olika delar i stödet har olika villkor:

Läs mer om villkoren

Hur gör vi när uppsägningar sker på två eller flera arbetsställen?

I det fall uppsägningar sker på två eller fler arbetsställen behöver ni göra separata ansökningar till Trygghetsfonden TSL för varje enskilt arbetsställe.

Företaget har gått i konkurs. Hur går ansökan till då?

Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

Kan omställningsstöd beviljas om man säger upp anställda från del av tjänst?

Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att personen därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

Kan en anställd få omställningsstöd flera gånger?

Ja, men för att kunna få det igen behöver personen ha hunnit arbeta sammanlagt 12 månader sedan det senaste stödet avslutades.

Vad innebär det nya kompetensstödet för privatpersoner?

Kompetensstödet är en möjlighet för personer som har en anställning att få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens. Stödet syftar till att den som nyttjar det ska få hjälp att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer om innehållet och villkoren för stödet

Kan facklig/arbetsgivare få information om medarbetares ansökningar om kompetensstöd?

Kompetensstödet är riktat till privatpersoner och syftar till att individen, med hjälp av stödet, ska få möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Personer som är intresserade av stödet ansöker själva om det på TSL.se. Kompetensstödet skiljer sig från omställningsstödet, där det i de flesta fall är arbetsgivare och fackliga representanter som anmäler in deltagare som behöver Trygghetsfonden TSL:s hjälp till nytt jobb. Trygghetsfonden TSL lämnar inte ut uppgifter om enskilda personers ansökningar om kompetensstöd.