Så funkar det

Så funkar omställningsstödet

Trygghetsfonden TSL hjälper uppsagda medarbetare till nytt jobb, börja studera eller att starta eget företag. Fack och arbetsgivare får vägledning genom omställningsprocessen. Som facklig representant ansöker du tillsammans med arbetsgivaren om omställningsstödet. Därefter kontaktar någon av våra rådgivare personen/personerna för att diskutera vilka behov som finns.

Förstärkt stöd

När en person har beviljats omställningsstöd och om hen har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan hen få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att hen ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån sin arbetsförmåga.

Det spelar ingen roll hur personen har lämnat sin anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är hens behov som är utgångspunkten. Personen kan inte få stödet om hen har en anställning.

Det är i samband med att personen får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som hens eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är personens omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd.

Mer information om det förstärkta stödet

Det spelar ingen roll hur du har lämnat din anställning för att kunna få det förstärkta stödet. Det är ditt behov som är utgångspunkten. Du kan inte få stödet om du har en anställning.

Det är i samband med att du får omställningsstödet av Trygghetsfonden TSL som ditt eventuella behov av förstärkt stöd bedöms. Det är din omställningsrådgivare på Trygghetsfonden TSL som beslutar om ett eventuellt förstärkt stöd för dig.

Exempel på stödinsatser:

  • Hjälp av din jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med din a-kassa och med andra relevanta organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov arbetsförmågebedömning.
  • Karriär- och studievägledning vid bransch- och yrkesväxling.

Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.

Ansökan om omställningsstöd 

Här kan du som facklig representant tillsammans med arbetsgivaren ansöka om omställningsstöd för uppsagda medarbetare. 

Ansök här

Bra att veta
Samla i förväg ihop fullständig uppgifter när ni ska ansöka om omställningsstöd.

Du behöver ha uppgifter om:

  • företagets organisationsnummer
  • företagets kontaktperson
  • kontaktperson för det fackförbund som förhandlat om uppsägningen
  • personuppgifter och anställningsdatum, uppsägningsdatum och sista anställningsdag för de medarbetare som omfattas.

Vad händer sen?
Efter inskickad ansökan får du alltid en bekräftelse från Trygghetsfonden TSL
När ansökan är signerad av både arbetsgivare och fackförbund kontaktas du av Trygghetsfonden TSL.

Så här ser omställningsprocessen ut efter att en ansökan gjorts.

Vid frågor
Har du frågor kring ansökan får du gärna kontakta Trygghetsfonden TSL:s kundservice på 010-480 91 10 eller kundservice@tsl.se

Har du frågor kring ett varsel och önskar mer information om Trygghetsfonden TSL:s omställningsprocess kontaktar du leveranschefen i den aktuella regionen via vår växel 010-480 91 00.

Deltagarförteckning

I ansökan till Trygghetsfonden TSL anmäler ni alla uppsagda som är berättigade till stöd. När vi fått in ansökan skickas en elektronisk deltagarförteckning som listar de personer som ni söker omställningsstöd för. Deltagarförteckningen skrivs under av de som förhandlat om uppsägning på företaget och fackförbundet. 

  • För användaren = avtalet skickas, användaren skriver under och får en kopia
  • Juridisk bindning = förklaring vad användaren skriver under
  • Identifiering = undvika förfalskning. e-postadress. (skärmbild tas med tidsangivelse = bevis och spårbarhet, till exempel e-postadress, telefonnummer, IP-adress)

Peskriptionstid

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd och samtidigt vara i konflikt med arbetsgivaren om uppsägningen. Därför förkortas preskriptionstiden för att överklaga uppsägningen från två veckor (enligt LAS) till en vecka istället i och med att man ansöker om omställningsstöd. Det är arbetsgivarens ansvar att informera den som blivit uppsagd om det. På grund av preskriptionstiden väntar Trygghetsfonden TSL med att fatta beslut om ansökan åtta dagar efter det att undertecknad deltagarförteckning kommit in till Trygghetsfonden TSL.

Signering

Den uppsagde undertecknar stödet när man bestämt sig för att delta i omställningsprogrammet och skrivs endast under av den uppsagde. Signaturen av stödet är ett avtal mellan den uppsagde och Trygghetsfonden TSL. När Trygghetsfonden TSL får in signaturen kan omställningsföretaget sätta startdatum för den uppsagde.

Återrapportering

Trygghetsfonden TSL återkopplar status och resultat för varje person i en månadsrapport. Vid önskemål/behov berättar vi gärna mer om hur det går och vilka insatser som planeras och har genomförts.

Det är viktigt att den kvalitetsenkät som skickas ut besvaras då den dels ligger till grund för den slutrapport som skickas ut, och dels är ett verktyg i vårt kvalitetsarbete med omställningsstödet.

Ditt ansvar

Facket ska se till att alla anställda som omfattas av villkoren ges möjlighet till omställningsstöd. Alla anställda har rätt till stödet oavsett om man är ansluten till facket eller inte.

Det är bra om den som blivit uppsagd kan få börja sitt omställningsprogram redan under uppsägningstiden.

Checklista vid varsel och uppsägningar