alt-text

Stöd i omställningsprocessen

Stöd genom hela processen

Om en arbetsgivare behöver säga upp medarbetare kan arbetsgivaren och du som facklig representant få stöd av oss, från början och genom hela processen. Stödet innebär normalt att vi kommer ut till arbetsplatsen för att stötta er i planeringen av omställningen. Varje omställning är unik, och vi anpassar därför upplägget efter er situation och era behov.

En del i vårt erbjudande till arbetsgivaren och dig som facklig representant är våra seminarier som vi genomför på plats tillsammans med er. Syftet med seminarierna är att ge er kunskap, verktyg och stärka er förmåga att förbereda, planera och genomföra omställningen med så goda resultat som möjligt för alla inblandade.

Vi erbjuder även seminarier för de varslade medarbetarna, så att de i ett tidigt skede får stöttning, kunskap och verktyg för den fortsatta processen.

Vi rekommenderar att seminarierna genomförs så tidigt som möjligt i omställningsprocessen.

Seminarium för dig som facklig

Stöd för fackliga vid omställning

 • Förbereder, stärker och underlättar för dig som facklig representant att stötta dina medlemmar i omställningsprocessen
 • Tidsåtgång 1-3 timmar

Seminarier för varslade

Våra seminarier för de som varslats genomförs före en eventuell uppsägning och innan vi påbörjar det formella omställningsstödet.

Att söka jobb

 • Ger en ökad förståelse om att söka jobb, och om det stöd som Trygghetsfonden TSL erbjuder den enskilde medarbetaren
 • Tidsåtgång 1-2 timmar

Förändring och förutsättningar för nytt jobb

 • Ger verktyg för reflektion över den egna kompetensen och önskemål man har om sitt framtida nya arbete
 • Tidsåtgång 1-2 timmar

Möjligheter på arbetsmarknaden

 • Ger en inblick i arbetsmarknadsläget som det ser ut nu, och insikter om möjligheter på den lokala arbetsmarknaden
 • Tidsåtgång 1-2 timmar

Seminarier för arbetsgivaren

I seminarierna går vi igenom viktiga aspekter i omställningsprocessen, till exempel tidsplaneringen, uppsägningsprocessen, kommunikationsplaneringen, framgångsfaktorer och eventuella riskfaktorer som kan uppstå och behöva hanteras. Med varje seminarium ger vi nödvändig information och utrymme för diskussion och frågor.

Arbetsgivaren väljer vilket eller vilka seminarier de önskar att vi genomför.

Förbereda, planera och genomföra omställning

 • Ger kunskap och verktyg som stärker förmågan att förbereda, planera och genomföra omställningsprocessen
 • Tidsåtgång 2-3 timmar

Att bemöta reaktioner i omställning

 • Förbereder arbetsgivaren på reaktioner som kan uppstå i omställning
 • Tidsåtgång 1-2 timmar

Uppsägningssamtalet

 • Ger chefer verktyg och tips för att känna sig väl förberedda att genomföra uppsägningssamtal på ett professionellt sätt
 • Tidsåtgång 1-3 timmar