Har vi rätt till stöd?

För facket

Facket (och arbetsgivaren) ska se till att alla anställda som omfattas av villkoren ges möjlighet till omställningsstöd. Alla anställda har rätt till stödet oavsett om man är ansluten till facket eller inte.

Arbetsgivaren ska också informera de uppsagda om att preskriptionstiden för ogiltighetstalan eller skadeståndsanspråk med anledning av uppsägningen förkortas till en vecka när de ansöker om omställningsstöd.

Det är bra om den som blivit uppsagd kan få börja sitt omställningsprogram redan under uppsägningstiden.

Det är också viktigt att arbetsgivaren tar del av återrapporteringen från Trygghetsfonden TSL och att de svarar på de kvalitetsenkäter som Trygghetsfonden TSL skickar ut per e-post.

För arbetsgivare

Omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL ingår i den omställningsförsäkring som Svenskt Näringsliv och LO har tecknat kollektivavtal om. Finns det ett kollektivavtal med ett LO-förbund på arbetsplatsen så ingår omställningsförsäkringen.

För att försäkringen ska gälla så ska arbetsplatsen ha haft en omställningsförsäkring i minst tre månader innan uppsägning sker. Ansökan om omställningsstöd ska inkomma till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader från sista anställningsdag. 

Om företaget gått i konkurs

Omställningsförsäkringen gäller även om företaget har gått i konkurs. Både om företaget har gått i konkurs innan ansökan om omställningsstöd görs eller om företaget går i konkurs efter att ansökan gjorts. 

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

"Jag är nöjd med den återkoppling jag fått från Trygghetsfonden TSL, de representanter jag talat med har varit pålästa och väl förberedda." Charlotta Pettersson, ombudsman för IF Metall

Charlotta Pettersson

För de uppsagda

När kan jag få omställningsstöd?

Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL i dessa olika situationer:

  • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.
  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen på grund av arbetsbrist.
  • Du har blivit uppsagd av personliga skäl (sjukdom).
  • Du har kommit överens med din arbetsgivare om att lämna anställningen av personliga skäl (sjukdom).
  • Du har haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut efter den 1 oktober 2022.

För att kunna få stödet behöver du även:

  • ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.
  • omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom LO:s och Svenskt Näringslivs avtalsområde.
  • vara yngre än 65 år.

Det är inte ett krav att du själv är medlem i en facklig organisation för att få stöd, men det företag du arbetar i behöver ha ett kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde.

Undantag

Den som blir uppsagd kan inte få omställningsstöd om personen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen. I detta fall kan personen däremot ha rätt till en kompletterande arbetslöshetsersättning från Trygghetsfonden TSL. Läs om villkoren och hur ansökan går till.