Har vi rätt till stöd?

För facket

Facket (och arbetsgivaren) ska se till att alla anställda som omfattas av villkoren ges möjlighet till omställningsstöd. Alla anställda har rätt till stödet oavsett om man är ansluten till facket eller inte.

Arbetsgivaren ska också informera de uppsagda om att preskriptionstiden för ogiltighetstalan eller skadeståndsanspråk med anledning av uppsägningen förkortas till en vecka när de ansöker om omställningsstöd.

Det är bra om den som blivit uppsagd kan få börja sitt omställningsprogram redan under uppsägningstiden.

Det är också viktigt att arbetsgivaren tar del av återrapporteringen från Trygghetsfonden TSL och att de svarar på de kvalitetsenkäter som Trygghetsfonden TSL skickar ut per e-post.

För arbetsgivare

Omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL ingår i den omställningsförsäkring som Svenskt Näringsliv och LO har tecknat kollektivavtal om. Finns det ett kollektivavtal med ett LO-förbund på arbetsplatsen så ingår omställningsförsäkringen.

För att försäkringen ska gälla så ska arbetsplatsen ha haft en omställningsförsäkring i minst tre månader innan uppsägning sker. Ansökan om omställningsstöd ska inkomma till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader från sista anställningsdag. 

Om företaget gått i konkurs
Omställningsförsäkringen gäller även om företaget har gått i konkurs. Både om företaget har gått i konkurs innan ansökan om omställningsstöd görs eller om företaget går i konkurs efter att ansökan gjorts. 

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

"Jag är nöjd med den återkoppling jag fått från Trygghetsfonden TSL, de representanter jag talat med har varit pålästa och väl förberedda." Charlotta Pettersson, ombudsman för IF Metall

Charlotta Pettersson

För den uppsagde

Den uppsagde kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL om arbetsplatsen har ett kollektivavtal med ett LO-förbund enligt villkoren ovan. Omställningsstödet gäller för den uppsagde som:

  • sägs upp på grund av arbetsbrist enligt LAS (Lag om anställningsskydd).
  • är tillsvidareanställda.
  • varit anställda i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har omställningsförsäkring.
  • har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.

Den som blir uppsagd har rätt till stöd till och med 64 år och 11 månader. Den som blir uppsagd behöver inte vara med i facket för att få omställningsstöd.

Undantag
Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om man samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.