Så går det till

Företag och fack ansöker om utbildningsplatser för anställda medarbetare genom att fylla i en intresseanmälan. När ansökan är godkänd får kontaktpersoner och anställda ett dokument för digital signering. Efter signering bokar Trygghetsfonden TSL upp validerings- eller utbildningsleverantör. Därefter kan den anställde påbörja sin kompetensutvecklingsinsats vid planerat datum. Frågor? Kontakta oss på kompetenskraft@tsl.se

Vem kan ansöka?

  • Privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde,
  • som verkar inom en ekonomiskt utsatt bransch,
  • och inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren.

Förbered dina uppgifter till ansökan

Uppgifter som vara med i ansökan:
• företagets organisationsnummer
• företagets kontaktperson
• facklig representant
• personnummer, mobilnummer och mejladress till de anställda.

Frågor och svar

Vem kan ansöka?

Privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde och som inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren. Ansökan görs partsgemensamt.

Behöver företaget bekosta insatserna?

Nej, insatserna som erbjuds är kostnadsfria.

Kan man ansöka om kompetensutvecklingsinsats för deltagare som redan tar del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL?

Nej, insatserna är för anställda som arbetar eller är permitterade.

Vilka kompetensutvecklingsinsatser erbjuds?

För närvarande erbjuds kortare utbildningar och valideringar för anställda inom handeln, industrin samt hotell- och restaurang. Vänligen besök ansökningssidan för att ta del av det aktuella utbudet. Detta kan du göra här.

Hur länge pågår kompetensutvecklingsinsatserna?

Hur länge kompetensutvecklingsinsatserna pågår varierar. Du kan läsa om hur länge en utbildning eller validering pågår under beskrivningen för respektive insats på ansökningssidan.

Kan den anställde delta i kompetensutvecklingsinsats under arbetstid/permitterad tid?

Det finns inga bestämmelser från Trygghetsfonden TSL som reglerar om den anställde kan delta i kompetensutvecklingsinsatser på arbetstid eller permitterad tid. Här hänvisar vi till eventuella lokala avtal mellan parterna. 

När kan jag ansöka?

Du kan ansöka om kompetensutvecklingsinsatser för dina medarbetare från och med nu fram till oktober 2022. 

Behöver företaget stå för några extra kostnader?

Nej, insatserna är kostnadsfria och ingen medfinansiering krävs för att ta del av kompetensutvecklingsinsatser för företagets anställda.