alt-text

Kompetens för konkurrenskraft

Stärk företagets konkurrenskraft genom kostnadsfri kompetensutveckling


Projektet Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag ger möjligheter för alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde och som påverkats av pandemin. Alla anställda kan ta del av kompetensutvecklingsinsatserna. Det är enkelt att ansöka och vi på Trygghetsfonden TSL hjälper er gärna med ansökan. Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag drivs av Trygghetsfonden TSL genom medfinansiering från Europeiska Socialfonden.

Ladda hem vår informationsfolder.
Gå direkt till ansökan.
kompetenskraft@tsl.se 

Vanliga frågor och svar

Vem kan ansöka?

Privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde och som inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren. Ansökan görs partsgemensamt.

Gäller det min branch?

Projektet riktar sig till alla branscher som har påverkats av pandemin och just nu har vi ett utbud som särskilt riktar sig till bygg och anläggning, fastighet, industri, transport, livsmedel, hotell- och restaurang och handel.

Behöver företaget bekosta insatserna?

Nej, insatserna som erbjuds är kostnadsfria.

Vilka utbildningar och valideringar erbjuds?

Utbildningarna och valideringarna är yrkesinriktade och framtagna i dialog med berörda branscher. De genomförs företrädelsevis som lärarledda utbildningar online. Besök ansökningssidan för att ta del av det aktuella utbudet.

Vad innebär en branschvalidering?

Vid en branschvalidering kartläggs den anställdes kunskaper. Efter kompetenskartläggningen skrivs ett kompetensintyg. Vid behov kan den anställde komplettera med utbildningsinsatser. Det här är även en möjlighet för er som företag att identifiera hur ni kan stärka er konkurrenskraft, med insikter om vad ni kan behöva komplettera med för kompetenser.

Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag drivs av Trygghetsfonden TSL genom medfinansiering från Europeiska socialfonden. Projektet ska bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller för kompetensutveckling. Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft. Välkommen med er ansökan fram till oktober 2022!