Kompetens för konkurrenskraft

Trygghetsfonden TSL:s ESF-projekt

Trygghetsfonden TSL startade 2020 ESF-projektet "Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag" som erbjöd kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för att stärka anställda och företag i branscher som påverkats av pandemin. Projektet har ämnat öka kunskapen och erfarenheter för framtida arbetsmodeller för kompetensutveckling och delfinansieras av Europeiska Socialfonden. 

Projektet syftar även att bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller under korttidsarbete, och stärka parternas befintliga strukturer som till exempel yrkesnämnder för validering och kompetensutveckling. 

Ansökan om kompetensutveckling avslutades 1 oktober.

Kontakt: kompetenskraft@tsl.se

"Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft"

Caroline Söder
vd Trygghetsfonden TSL

WEBB 064 Caroline Soder 1

Röster från projektet

– Vi är så glada och tacksamma att vi fick den här möjligheten att genomföra utbildningar som ligger i linje med vår strategi att satsa på medarbetarna. Emma Ekbäck Nermark, senior HR-medarbetare på BAE Systems Bofors.

– Vi ser utbildningarna från Trygghetsfonden TSL som världens möjlighet. Anders Eliasson, arbetsledare vid S:t Eriks i Staffanstorp.

– Vi har fått ett väldigt positivt gensvar från alla som har gått igenom utbildningarna. Och från företagets sida fick vi verkligen ut den effekt vi hade hoppats på. Utbildningarna har stärkt Sånga. Pernilla Rehnberg, driftansvarig på Sånga.

Mer information