alt-text

Kompetens för konkurrenskraft

Nya utbildningar i digital kompetens

Nu går det att ansöka om utbildningar som ökar medarbetarens digitala kompetens. Läs mer.

Digital Kompetens

Så ansöker du om kompetensutveckling

Ansökan om kompetensutveckling görs partsgemensam. När ansökan är godkänd får kontaktpersoner och anställda ett dokument för digital signering. Efter signering bokar Trygghetsfonden TSL upp validerings- eller utbildningsleverantör. Läs mer.

Våra branscher

Kompetens för konkurrenskraft erbjuder kostnadsfria validerings- och utbildningsinsatser för dina anställda. Läs mer

Industri1440x536

Frågor och svar

Vem kan ansöka om kompetensutvecklingsinsats?

Alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde, som verkar inom en ekonomiskt utsatt bransch, och inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren kan ansöka om kompetensutveckling.

Behöver företaget stå för några extra kostnader?

Nej, insatserna är kostnadsfria och ingen medfinansiering krävs för att ta del av kompetensutvecklingsinsatser för företagets anställda.

Kan den anställde delta i kompetensutvecklingsinsats under arbetstid/permitterad tid?

Det finns inga bestämmelser från Trygghetsfonden TSL som reglerar om den anställde kan delta i kompetensutvecklingsinsatser på arbetstid eller permitterad tid. Här hänvisar vi till eventuella lokala avtal mellan parterna. 

Behöver medarbetaren som ska delta i kompetensutvecklingsinsatsen ha en jobbmejl?

Nej, det räcker med en vanlig e-postadress som är aktiv och personlig.

Vad är validering?
Validering innebär att en person får sin kompetens bedömd. Det gäller både kompetenser som personen har skaffat sig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om validering.

Validering

Om Kompetens för konkurrenskraft

Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag drivs av Trygghetsfonden TSL genom medel från Europeiska socialfonden. Projektet ska bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller. Läs mer

 

"Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft"

Caroline Söder
Vd Trygghetsfonden TSL

Caroline Söder 1