alt-text

Kompetens för konkurrenskraft

Aktuellt

Joakim Carlsson, vd Waynes Coffee

”Pandemin har inneburit stora utmaningar för cafébranschen. Kompetensutveckling leder till nöjdare medarbetare, bättre gästservice och i längden till bättre lönsamhet. Vi ser ett stort värde i att ta del av de utbildningar som Trygghetsfonden TSL och projektet Kompetens för Konkurrenskraft erbjuder." 

Joakim Carlsson 971X1024

Så ansöker du om kompetensutveckling

Ansökan om kompetensutveckling görs partsgemensam. När ansökan är godkänd får kontaktpersoner och anställda ett dokument för digital signering. Efter signering bokar Trygghetsfonden TSL upp validerings- eller utbildningsleverantör. Läs mer.

Branschinformation

Utbildningar

Kostnadsfria och kvalificerade utbildningar som utgår från industrin, handeln, transport, livsmedel samt hotell- och restaurangbranschens behov. Läs mer om våra utbildningar.

Industri1440x536

Frågor och svar

Vem kan ansöka om kompetensutvecklingsinsats?

Alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde, som verkar inom en ekonomiskt utsatt bransch, och inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren kan ansöka om kompetensutveckling.

Behöver företaget stå för några extra kostnader?

Nej, insatserna är kostnadsfria och ingen medfinansiering krävs för att ta del av kompetensutvecklingsinsatser för företagets anställda.

Kan den anställde delta i kompetensutvecklingsinsats under arbetstid/permitterad tid?

Det finns inga bestämmelser från Trygghetsfonden TSL som reglerar om den anställde kan delta i kompetensutvecklingsinsatser på arbetstid eller permitterad tid. Här hänvisar vi till eventuella lokala avtal mellan parterna. 

Medarbetaren har ingen egen e-postadress, hur gör vi då?

Mejladressen behövs både för att den anställde ska godkänna TSL:s hantering av personuppgifter, för närvarorapporter och för utbildningsanordnaren. I undantagsfall kan vi skicka ut både dokumentet för signatur och närvarorapporten till arbetsgivarens mailadress i stället. Alternativt behöver du som arbetsgivare hjälpa medarbetaren att skapa en privat e-postadress. 

 

Artikel

Vad är validering?

Validering innebär att en person får sin kompetens bedömd. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om validering.

Validering

Om projektet

En framtida arbetsmodell

Kompetens för konkurrenskraft bidrar till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller under korttidsarbete. Alla delar av projektet genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Läs mer om kompetens för konkurrenskraft

 

"Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft"

Caroline Söder
Vd Trygghetsfonden TSL

Caroline Söder 1

Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag drivs av Trygghetsfonden TSL genom medel från Europeiska socialfonden.