alt-text

Kompetens för konkurrenskraft

Så ansöker du om kompetensutveckling

Ansökan om kompetensutveckling görs partsgemensam. När ansökan är godkänd får kontaktpersoner och anställda ett dokument för digital signering. Efter signering bokar Trygghetsfonden TSL upp validerings- eller utbildningsleverantör. Läs mer.

Våra kompetensutvecklingsinsatser

Har du medarbetare som skulle behöva en utbildningsinsats för att bättre kunna utvecklas och bidra till verksamheten? Kompetens för konkurrenskraft erbjuder kostnadsfria validerings- och utbildningsinsatser för dina anställda. Läs mer

Industri1440x536

Om Kompetens för Konkurrenskraft

Kompetens för konkurrenskraft för individer och företag drivs av Trygghetsfonden TSL genom medel från Europeiska socialfonden. Projektet ska bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller. Läs mer

 

"Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft"

Caroline Söder
Vd Trygghetsfonden TSL

Caroline Söder 1

Webbinarium - Kompetens för konkurrenskraft

  • Tisdag 20 april, kl.08.30
  • Tisdag 25 maj, kl.08.30

AKTUELLT

Kompetens för konkurrenskraft utökas med språk och lokalvård

Nu kan Trygghetsfonden TSL erbjuda yrkessvenska för över 20 yrkesroller samt generell svenska på 3 nivåer. Utbudet av kompetensutvecklingsinsatser utökas även med hygienutbildning för den som arbetar inom lokalvård och önskar fördjupa sina kunskaper inom hygienområdet. Läs mer

Vad är validering?
Validering innebär att en person får sin kompetens bedömd. Det gäller både kompetenser som personen har skaffat sig genom studier, i arbetslivet och i vardagen. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om validering.

Validering

Frågor och svar

Vem kan ansöka om kompetensutvecklingsinsats?
Alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde, som verkar inom en ekonomiskt utsatt bransch, och inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren kan ansöka om kompetensutveckling. Läs mer om detta här.

Behöver företaget stå för några extra kostnader?
Nej, insatserna är kostnadsfria och ingen medfinansiering krävs för att ta del av kompetensutvecklingsinsatser för företagets anställda.

Kan man ansöka om kompetensutvecklingsinsats för deltagare som redan tar del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL?
Nej, insatserna är för anställda som arbetar eller är permitterade.

Fler frågor och svar