Hantering av personuppgifter

Integritetspolicy

Trygghetsfondens behandling av personuppgifter styrs av och följer Dataskyddsförordningen (”GDPR”) samt övriga dataskyddslagar, förordningar och bestämmelser.  Vi arbetar för att hanteringen av dina personuppgifter ska leva upp till och följa gällande regleringar inom gällande dataskyddslagstiftning.

Alla personer vars personuppgifter vi behandlar, får närmare information om behandlingen i samband med att uppgifterna samlas in och börjar behandlas. I vår integritetspolicy finns information om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Dessutom finns det information om vilka rättigheter du som registrerad har i enlighet med GDPR.

Trygghetsfonden TSL samlar in personuppgifter från de som är i anställning och de som är i omställning vid TSL-anslutna företag, från representanter vid anslutna företag och andra samarbetspartners, samt från TSL:s anställda.

Vår integritetspolicy är indelad i tre avsnitt som avser de olika kategorierna, för att du på ett enkelt och begripligt sätt ska kunna del av den information som berör dig.

Behandling av personuppgifter för dig som är i anställning eller omställning

Behandling av Personuppgifter för representanter vid TSL-anslutna företag och andra samarbetspartners

Behandling av Personuppgifter för TSL:s anställda

Du kan även ta del av hela vår integritetspolicy i pdf-format.

Trygghetsfonden TSL:s integritetspolicy i sin helhet (pdf)

Om cookies

Läs mer om användningen av cookies på TSL.se