GDPR

Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisation som ansöker till Trygghetsfonden om omställningsstöd. Av ansökan skall framgå vilka medarbetare som avses komma i åtnjutande av omställningsstöd.  

Trygghetsfonden behandlar personuppgifter för att administrera ansökan gällande omställningsstöd, för att tillvarata deltagarens rättigheter enligt omställningsavtalet samt för att utvärdera TSL:s verksamhet. Även behandling av personuppgifter på uppdrag av TSL för forskningsändamål kan bli aktuellt. 

Uppgifter som behandlas för deltagare:

(a) Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress,(b) Födelsedatum, och
(c) Utbildnings- samt arbetshistorik 

Uppgifter som behandlas för de ansökande parternas kontaktpersoner:

(d) Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress,
(e) Företag/organisation 

Jobbcoacher
Trygghetsstiftelsen tecknar personuppgiftsbiträdesavtal när vi anlitar omställningsleverantörer som hjälper oss med jobbcoachning samt med leverantörer av exempelvis it-stöd. 

Dina rättigheter
Du har rätt att begära att Trygghetsfonden raderar, rättar eller slutar behandla personuppgifter samt att få ut en kopia av dina personuppgifter. 

Vid frågor kontakta:
Trygghetsfonden TSL
telefon: 010-480 91 00
info@tsl.se

Om cookies

För att kunna utveckla www.tsl.se efter besökarnas behov behöver vi se vilka sidor som besöks och hur ofta. Därför använder vi oss av cookies. Vi använder inte cookies för registrering av individuella besökare. 

Om du inte accepterar användningen av cookies kan du stänga av cookiesfunktionen i inställningarna för din webbläsare.

Läs mer om cookies