Branscher

Bygg och anläggning

För att stärka företag och individer inom bygg- och anläggningsbranschen erbjuder Trygghetsfonden TSL kostnadsfria utbildningar. Våra insatser är särskilt framtagna tillsammans med Byggföretagen och Byggbranschens Utbildningscenter samt Byggbranschens yrkesnämnd.

Vi erbjuder bland annat yrkesteoretisk distansutbildning för företagslärling inom husbyggnad, ställningsbyggnad och anläggningsmaskinförare, utbildning i ritningsläsning, yrkessvenska och mycket mer.

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet.

Erbjudandet gäller fram till 31/10 för alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal/hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Ansök senast den 1 oktober!

Fastighet

Coronapandemin har påverkat företagen och bl a medfört en ökad digitalisering. Behovet av kompetenta medarbetare är stort i branschen. Som ett sätt att möta kompetensbehovet i branschen har valideringssystemet FAVAL utvecklats. FAVAL är framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) som är en ideell förening bildad av arbetsmarknadens parter i fastighetsbranschen. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt kompetens för branschens yrken. FAVAL ger möjlighet att valideras mot kompetensbevis som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav. FAVAL validerar mot fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärdar. Validering genomförs på testcenter som är ackrediterade av FU, idag finns 24 testcenter etablerade runt om i landet.

FAVAL erbjuder två valideringsnivåer, validering mot intyg och validering mot kompetensbevis. Validering mot intyg innebär att validanden testas i teoriprovets 11 moduler. För att erhålla ett kompetensbevis krävs att samtliga 11 teorimoduler klarats av samt 5 praktiska prov. Kompletterande utbildning och omprov erbjuds deltagarna utifrån behov.

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga för er inom fastighetsbranschen. Gå vidare till hela utbildningsutbudet. 

Handel

I en digitaliserad värld ställs det nya krav på oss som servicegivare. Vad är det som driver den digitala transformationen inom branschen? Hur förstår vi vem kunden är så att vi kan hjälpa den på bästa vis? Hur skapar vi en digital strategi och lägger grunden för verksamhetens digitala marknadsföring? ​Svaren på dessa frågor får deltagarna i några av de utbildningarna vi erbjuder.

Några exempel på insatser som erbjuds:

 • Handelns digitala transformation
 • Digital marknadsföring
 • Customer Experience fysiskt och digitalt
 • Kundservice och kundbemötande
 • Träffa rätt i din digitala marknadsföring

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet.

Hotell- och restaurang

Exempel på utbildningar som erbjuds:

 • HACCP-baserad egenkontroll för säker mat
 • Hygienutbildning
 • Marknadsföring i sociala medier – hotell och restaurang
 • Matallergi och specialkost
 • Yrkessvenska/Svenska

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet.

Industri

Att kompetensutveckla och validera sina medarbetares yrkeskunskaper mot industrins kompetensbevis är ett effektivt sätt att bli mer konkurrenskraftig. Nu kan ni säkerställa att företaget har den kompetens som behövs. Kompetensbevisen omfattar de kompetenser som industrins branscher och referensföretag har definierat som kvalitets- och konkurrensdrivande för en effektiv produktion. Valideringen visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Kompetensutvecklingen blir exakt och individuell och genom en omvalidering får ni också veta att utbildningen gett resultat.

Ni kan få kompetensutveckling och validering mot följande kompetensbevis:

Industriteknik BAS – säkerställer generell och grundläggande kompetens för att arbeta inom industriell produktion och lägger en god grund för fortsatt yrkesutveckling.

Automation BAS – säkerställer generell och grundläggande kompetens för industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning.

Underhåll BAS – säkerställer generell och grundläggande kompetens för ett utökat underhållsansvar i arbetet med olika typer av produktionsutrustning.

CNC Teknik2017 Grönt certifikat – säkerställer yrkesspecifik kompetens för CNC-operatörer i den skärande bearbetningsbranschen för att självständigt och kvalitetssäkrat arbeta med maskiner, verktyg och utrustning.

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet. Läs även gärna mer på Svensk industrivaliderings webbplats.

Livsmedel

Tillsammans med arbetsgivarparten och de fackliga parterna har vi identifierat ett antal kompetensutvecklingsinsatser som är relevanta för branschen. 

Några exempel på insatser som erbjuds:

 • Customer Experience fysiskt och digitalt
 • Digital marknadsföring
 • Från tanke till köp - den digitala kundresan
 • Kundservice och kundbemötande i livsmedelsbranschen
 • Marknadsföring i sociala medier
 • Hygienutbildning
 • Industriteknik BAS
 • Yrkessvenska

Ansökan om dessa ESF-medel för kompetensutveckling överenskommes mellan lokala parter, d.v.s. företaget och lokal facklig organisation (med lokal facklig organisation menas fackklubb eller lokal ombudsman).

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet.

Transport

Permitteringar och varsel är idag en verklighet för många av näringens arbetsgivare. Genom denna satsning kan arbetsgivare nyttja kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för att rusta sin personal för framtiden. I samråd med företrädare från branschen har Trygghetsfonden TSL identifierat utbildningsinsatser för transportnäringen. 

Några exempel på insatser som erbjuds:

 • ESA Fackkunnig - repetition 1 dag
 • Arbetsmiljö för alla
 • Hot och våld på jobbet
 • Grundläggande el- och hybridkännedom

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet.

VVS

VVS-branschens valideringsmodell används för att validera yrkeskunskap för personer som har tidigare yrkeserfarenhet och/eller utbildning som VVS-montör eller liknande. Arbetet kan ha utförts antingen i ett annat land eller i svenskt företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

Syftet med valideringen är att bedöma om den sökande uppfyller branschens kunskapsmål motsvarande ett branschcertifikat. Ansökan om validering kan göras av enskild person, företag eller organisation. När det finns betyg och intyg över tidigare erfarenhet ska dessa vara översatta till svenska och bifogas ansökan. Valideringen ska utföras av en av VVS-Branschens Yrkesnämnd godkänd yrkesbedömare. Personen som valideras ska ha för avsikt att fortsätta att arbeta i VVS-branschen i Sverige.


Validering inom VVS genomförs just nu i Katrineholm, Hässleholm och Stockholm. Valideringen är uppdelad i olika steg, vilket steg du börjar i beror din tidigare erfarenhet. Det görs en individuell bedömning vilket steg den som ska validera sig ska genomföra. Läs mer och ansök om valideringsinsats.