Branscher

Handeln

Handeln genomgår stora förändringar. Kraven och förväntningarna från konsumenterna stiger. 

Handel1440x536

I en digitaliserad värld ställs det nya krav på oss som servicegivare. Vad är det som driver den digitala transformation inom branschen? Hur förstår vi vem kunden är så att vi kan hjälpa den på bästa vis? Hur skapar vi en digital strategi och lägger grunden för verksamhetens digitala marknadsföring? ​

Svaren på dessa frågor får deltagarna i de fem första utbildningarna vi erbjuder:

 • Handelns digitala transformation
 • Digital marknadsföring
 • Customer Experience fysiskt och digitalt
 • Kundservice och kundbemötande
 • Träffa rätt i din digitala marknadsföring
 • Från tanke till köp - den digitala kundresan
 • Marknadsföring i sociala medier

Transport

Covid-19 har slagit hårt mot delar av transportnäringen.

Top header Transport1440x536

Permitteringar och varsel är idag en verklighet för många av näringens arbetsgivare. Genom denna satsning kan arbetsgivare nyttja kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för att rusta sin personal för framtiden. I samråd med företrädare från branschen har TSL identifierat utbildningsinsatser för er inom transportnäringen. I takt med att diskussionerna fortskrider kommer det att tillkomma fler insatser.

Utbildningar

 • ESA Fackkunnig - repetition 1 dag
 • Grundläggande el- och hybridkännedom
 • YKB Fortbildning - gods (delkurs)
 • YKB Fortbildning - person (delkurs)
 • YKB Fortbildning gods – paket med 5 delkurser
 • YKB Fortbildning gods/person - Säkerhet/kundfokus
 • YKB Fortbildning gods/person – Ergonomi och hälsa
 • YKB Fortbildning gods/person – Lagar och regler
 • YKB Fortbildning gods/person – Sparsam körning
 • YKB Fortbildning person – paket med 5 delkurser
 • Internservice för transportnäringen
 • Kundservice och kundbemötande i
  transportnäringen
 • Validering kock för transportnäringen
 • Validering servering för transportnäringen
 • Hygienutbildning

Industri

Att kompetensutveckla och validera sina medarbetares yrkeskunskaper mot industrins kompetensbevis är ett effektivt sätt att bli mer konkurrenskraftig.

Industri1440x536

Nu kan ni säkerställa att företaget har den kompetens som behövs. Kompetensbevisen omfattar de kompetenser som industrins branscher och referensföretag har definierat som kvalitets- och konkurrensdrivande för en effektiv produktion. Valideringen visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Kompetensutvecklingen blir exakt och individuell och genom en omvalidering får ni också veta att utbildningen gett resultat.

Ni kan få kompetensutveckling och validering mot följande kompetensbevis:


Industriteknik BAS – säkerställer generell och grundläggande kompetens för att arbeta inom industriell produktion och lägger en god grund för fortsatt yrkesutveckling.

Automation BAS – säkerställer generell och grundläggande kompetens för industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning.

Underhåll BAS – säkerställer generell och grundläggande kompetens för ett utökat underhållsansvar i arbetet med olika typer av produktionsutrustning.

CNC Teknik2017 Grönt certifikat – säkerställer yrkesspecifik kompetens för CNC-operatörer i den skärande bearbetningsbranschen för att självständigt och kvalitetssäkrat arbeta med maskiner, verktyg och utrustning.

Mer detaljerade beskrivningar finns på sidan utbildningsutbud. Läs även gärna mer på Svensk industrivaliderings webbplats.

Hotell- och restaurang

Covid-19 har slagit hårt mot landets hotell och restauranger. 

Hotell&Restaurang1440x536

Permitteringar och varsel är idag en verklighet för många av näringens arbetsgivare. I samarbete med Utbildningsrådet för hotell och restauranger erbjuds validering inom 4 yrken - kock, servering, hotellreception samt konferens. En validering är en kartläggning av redan befintlig kunskap. Valideringsmodellen är inte en utbildning utan en metod för att avgöra om en person besitter rätt kunskap för att nå yrkestitel. Detta för att stärka individen i sin yrkesroll och för att höja standarden inom branschen.

 • Validering hotellkonferens
 • Validering hotellreception
 • Validering kock
 • Validering servering

Livsmedel

Tillsammans med arbetsgivarparten och de fackliga parterna har vi identifierat ett antal kompetensutvecklingsinsatser för livsmedelsbranschen.

Livsmedel Branschbild

Välkommen att ansöka om kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för era anställda inom ramen för Trygghetsfonden TSL:s projekt ”Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag.” 

Tillsammans med arbetsgivarparten och de fackliga parterna har vi identifierat ett antal kompetensutvecklingsinsatser som är relevanta för er arbetsgivare och era anställda. Redan nu finns elva olika insatser att söka:

 • Automation BAS
 • Customer Experience fysiskt och digitalt
 • Digital marknadsföring
 • Från tanke till köp - den digitala kundresan
 • Hygienutbildning
 • Industriteknik BAS
 • Kundservice och kundbemötande/livsmedelsbranschen
 • Marknadsföring i sociala medier
 • Underhåll BAS
 • Yrkessvenska

Ansökan om dessa ESF-medel för kompetensutveckling överenskommes mellan lokala parter, d.v.s. företaget och lokal facklig organisation (med lokal facklig organisation menas fackklubb eller lokal ombudsman).

Yrkessvenska

Språkutmaningar i arbetet påverkar viktiga kunskaper för yrkesrollen.

Kvinna Ler Framför Kameran

Kurserna i yrkessvenska genomförs via språkappen Lingio och är framtagna i direkt samarbete med branschorganisationer, fackförbund, storföretag och deras experter inom dessa yrkesroller. Kurserna kan sökas oavsett vilken bransch som ni tillhör. 

Yrkessvenska för över 20 yrkesroller samt generell svenska på 3 nivåer:

 • Hotell
 • Storkök
 • Lokalvård
 • Byggnation
 • Äldreomsorg
 • Hemtjänst
 • Fastighet
 • El & VVS
 • IT & Mjukvara
 • Bageri

Lokalvård

Genom goda kunskaper om livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att sjukdomar sprids vidare. 

Lenn Torkar Under Toalettstolen Kopia

Förebygg smittspridning och skydda din personal med denna hygienutbildning. Denna utbildning genomförs av Städakademin och kan sökas oavsett vilken bransch som ni tillhör. Utbildningen vänder sig till den som vill få en bättre kunskap om mikroorganismer, virus, smittspridning och städteknik kopplat till detta.

Kursinnehåll:

 • Hygienstädning
 • Personlig hygien
 • Städmetoder och rengöringsmedel
 • Städning av hygienutrymmen och andra kritiska ytor
 • Smittspridningsvägar
Utbildningslängd: 1 dag 5 h/dag
Utbildningsform: Distans

Digital kompetens

Idag krävs grundläggande digital kunskap i nästan alla yrkesroller.

Digital Kompetens

Grundläggande datakunskap
Målet är att deltagaren ska känna sig trygg med sin dator genom att förstå grunderna för ett säkert nyttjande samt att lägga grunden för sin IT-mognad och på så vis även stärka sin position på arbetsmarknaden.

Utbildningslängd: 2 dagar 3 h/dag
Utbildningsform: Lärarledd Online

 

Officepaketet nivå 1
Målet är att lära sig de grundläggande momenten för att nyttja de vanligaste verktygen/programmen Ms Office erbjuder. Med erhållen grundkunskap kan deltagaren sedan själv studera vidare och repetera via den portal som ingår i utbildningen.

Utbildningslängd: 4 dagar 3 h/dag
Utbildningsform: Lärarledd Online