Branscher

Handeln

Handeln genomgår stora förändringar. Kraven och förväntningarna från konsumenterna stiger. 

Handel1440x536

I en digitaliserad värld ställs det nya krav på oss som servicegivare. Vad är det som driver den digitala transformationen inom branschen? Hur förstår vi vem kunden är så att vi kan hjälpa den på bästa vis? Hur skapar vi en digital strategi och lägger grunden för verksamhetens digitala marknadsföring? ​Svaren på dessa frågor får deltagarna i några av de utbildningarna vi erbjuder.

Några exempel på insatser som erbjuds:

 • Handelns digitala transformation
 • Digital marknadsföring
 • Customer Experience fysiskt och digitalt
 • Kundservice och kundbemötande
 • Träffa rätt i din digitala marknadsföring

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet.

Transport

Covid-19 har slagit hårt mot delar av transportnäringen.

Top header Transport1440x536

Permitteringar och varsel är idag en verklighet för många av näringens arbetsgivare. Genom denna satsning kan arbetsgivare nyttja kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser för att rusta sin personal för framtiden. I samråd med företrädare från branschen har Trygghetsfonden TSL identifierat utbildningsinsatser för transportnäringen. 

Några exempel på insatser som erbjuds:

 • ESA Fackkunnig - repetition 1 dag
 • Arbetsmiljö för alla
 • Hot och våld på jobbet
 • Grundläggande el- och hybridkännedom
 • YKB Fortbildning gods/persontransport– 5 olika delkurser

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet.

Industri

Att kompetensutveckla och validera sina medarbetares yrkeskunskaper mot industrins kompetensbevis är ett effektivt sätt att bli mer konkurrenskraftig.

Industri1440x536

Nu kan ni säkerställa att företaget har den kompetens som behövs. Kompetensbevisen omfattar de kompetenser som industrins branscher och referensföretag har definierat som kvalitets- och konkurrensdrivande för en effektiv produktion. Valideringen visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Kompetensutvecklingen blir exakt och individuell och genom en omvalidering får ni också veta att utbildningen gett resultat.

Ni kan få kompetensutveckling och validering mot följande kompetensbevis:


Industriteknik BAS – säkerställer generell och grundläggande kompetens för att arbeta inom industriell produktion och lägger en god grund för fortsatt yrkesutveckling.

Automation BAS – säkerställer generell och grundläggande kompetens för industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning.

Underhåll BAS – säkerställer generell och grundläggande kompetens för ett utökat underhållsansvar i arbetet med olika typer av produktionsutrustning.

CNC Teknik2017 Grönt certifikat – säkerställer yrkesspecifik kompetens för CNC-operatörer i den skärande bearbetningsbranschen för att självständigt och kvalitetssäkrat arbeta med maskiner, verktyg och utrustning.

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet. Läs även gärna mer på Svensk industrivaliderings webbplats.

Hotell- och restaurang

Covid-19 har slagit hårt mot landets hotell och restauranger. 

Hotell&Restaurang1440x536

Permitteringar och varsel är idag en verklighet för många av näringens arbetsgivare. I samarbete med Utbildningsrådet för hotell och restauranger erbjuds validering inom 4 yrken - kock, servering, hotellreception samt konferens. En validering är en kartläggning av redan befintlig kunskap. Valideringsmodellen är inte en utbildning utan en metod för att avgöra om en person besitter rätt kunskap för att nå yrkestitel. Detta för att stärka individen i sin yrkesroll och för att höja standarden inom branschen.

Valideringsinsatser som erbjuds:

 • Validering konferens
 • Validering hotellreception
 • Validering kock
 • Validering servering

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet.

Livsmedel

Covid-19 har slagit hårt mot livsmedelsbranschen.

Livsmedel Branschbild

Tillsammans med arbetsgivarparten och de fackliga parterna har vi identifierat ett antal kompetensutvecklingsinsatser som är relevanta för branschen. 

Några exempel på insatser som erbjuds:

 • Customer Experience fysiskt och digitalt
 • Digital marknadsföring
 • Från tanke till köp - den digitala kundresan
 • Kundservice och kundbemötande i livsmedelsbranschen
 • Marknadsföring i sociala medier
 • Hygienutbildning
 • Industriteknik BAS
 • Yrkessvenska

Ansökan om dessa ESF-medel för kompetensutveckling överenskommes mellan lokala parter, d.v.s. företaget och lokal facklig organisation (med lokal facklig organisation menas fackklubb eller lokal ombudsman).

Detta är endast exempel på de kompetensutvecklingsinsatser som finns tillgängliga. Gå vidare till hela utbildningsutbudet.