Om "Kompetens för konkurrenskraft"

Projektet erbjuder validerings- och utbildningsinsatser till alla företagets anställda även de som är permitterade/korttidsarbetande med syfte att stärka kompetensen för en fortsatt anställning, men också för att bli bättre rustad för anställning inom ett annat företag eller i en annan bransch. Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft.

En framtida arbetsmodell

Projektet ska även bidra till kunskap och erfarenheter för framtida arbetsmodeller under korttidsarbete, och stärka parternas befintliga strukturer som till exempel yrkesnämnder för validering och kompetensutveckling. Alla delar i projektet ska genomsyras av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

"Genom att stärka de anställdas kompetens stärks även företagens konkurrenskraft"

Caroline Söder
vd Trygghetsfonden TSL

Caroline Söder 1

Dialog med arbetsmarknadens parter

De validerings- och utbildningsinsatser som erbjuds tas fram i dialog med arbetsmarknadens parter för respektive bransch. Just nu har vi ett utbud som särskilt riktar sig till verksamma inom bygg och anläggning, fastighet, handel, hotell- och restaurang, industri, livsmedel samt transport.

Projektet löper fram till december 2022.

Kontakta projektet
kompetenskraft@tsl.se