Omställningsorganisationer i Sverige

Andra omställningsorganisationer på svensk arbetsmarknad

TRR Trygghetsrådet 
För tjänstemän inom privat sektor. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Även företag som är anslutna till Tidningsutgivarna, Kooperationens förhandlingsorganisation KFO och IDEA omfattas.
Trygghetsstiftelsen
För anställda inom staten. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR S/P/O, Saco-S och SEKO.
Trygghetsrådet TRS
För anställda inom kultur och ideell sektor. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen, SOK-stiftelsen och PTK.
Omställningsfonden
För anställda inom kommuner och regioner. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivarförbundet Pacta, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Kommunal samt Akademikeralliansen.  
Trygghetsrådet Fastigo
För tjänstemän på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Avtalsparter är Fastigo och Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia samt Akademikerförbundet SSR.
Trygghetsfonden Fastigo-LO
För arbetare på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Avtalsparter är Fastigo och LO.
KFS-företagens Trygghetsfond
För anställda i kommunala företag, ägda av kommuner/regioner eller helt/delvis privatägda. Avtalsparter är KFS, Kommunal, SEKO m.fl. 
Kyrkans Trygghetsråd
För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Församlingsförbundet, Jusek, Kommunal, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundet, SKTF samt SSR. 
Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet
För företag/banker/finansbolag. Avtalspartner BAO och Finansförbundet.
Trygghetsavtal för KFO-Handels
Omställningsavtalet mellan arbetsgivarorganisationen KFO och LO hanteras av kollektivavtalsstiftelsen CIKO (Kollektivavtalsstiftelsen omställning för Civilsamhället, idéburna och kooperativa organisationer). Dessutom finns Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk - Sveriges Redarförening.