Omställningsorganisationer i Sverige

Andra omställningsorganisationer på svensk arbetsmarknad

TRR Trygghetsrådet 
För tjänstemän inom privat sektor. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Även företag som är anslutna till Tidningsutgivarna, Kooperationens förhandlingsorganisation KFO och IDEA omfattas.
Trygghetsstiftelsen
För anställda inom staten. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR S/P/O, Saco-S och SEKO.
Trygghetsrådet TRS
För anställda inom kultur och ideell sektor. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst på arbetsgivarsidan, PTK på arbetstagarsidan.
SOKstiftelsen
För scenkonstnärer. Avtalsparter är Svensk Scenkonst, fackförbundet Scen & Film samt Symf (Sveriges yrkesmusikerförbund). 
Omställningsfonden
För anställda inom kommuner och regioner. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivarförbundet Pacta, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Kommunal samt Akademikeralliansen. 
Den offentliga omställningsorganisationen (Kammarkollegiet)
För uppsagda och anställda på arbetsplatser utan kollektivavtal, samt egenföretagare.
CIKO
För arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. 
Trygghetsrådet Fastigo
För tjänstemän på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Avtalsparter är Fastigo och Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia samt Akademikerförbundet SSR.
Trygghetsfonden Fastigo-LO
För arbetare på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Avtalsparter är Fastigo och LO.
KFS-företagens Trygghetsfond
För anställda i kommunala företag, ägda av kommuner/regioner eller helt/delvis privatägda. Avtalsparter är KFS, Kommunal, SEKO m.fl. 
Kyrkans Trygghetsråd
För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Församlingsförbundet, Jusek, Kommunal, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundet, Vision samt SSR. 
Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet
För företag/banker/finansbolag. Avtalspartner BAO och Finansförbundet.
Trygghetsavtal för KFO-Handels
Omställningsavtalet mellan arbetsgivarorganisationen KFO och LO hanteras av kollektivavtalsstiftelsen CIKO (Kollektivavtalsstiftelsen omställning för Civilsamhället, idéburna och kooperativa organisationer).
Omstella
För tjänstemän inom civilsamhället, idéburna och kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalspartner är Fremia och PTK.

Hitta rätt omställningsorganisation

För att kontrollera vilken omställningsorganisation du tillhör kan du följa länken nedan och fylla i din arbetsgivares organisationsnummer.