Styrelse

Svenskt Näringsliv representeras av följande ledamöter och suppleanter:

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, ordförande
David Johnson, vd Trä- och Möbelföretagen
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv (tillfälligt)
Ola Axelsson, förhandlingschef Svenska Handel
Pär Andersson, försäkringsexpert Svenskt Näringsliv

Läs mer om Svenskt Näringsliv.

LO representeras av följande ledamöter och suppleanter: 

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall, vice ordförande
Renée Andersson, utredare LO
Susanna Gideonsson, ordförande LO
Pim van Dorpel, vice ordförande Hotell- och restaurangfacket
Patrik Östberg, förbundssekreterare Byggnadsarbetareförbundet
Jolan Wennberg, andre ordförande Livsmedelsarbetareförbundet

Läs mer om LO.