Upphandling av omställningsleverantörer

Upphandling av Ramavtal avseende omställningsprogram finansierade via Trygghetsfonden TSL.

Här lägger vi upp nyheter gällande upphandling av Ramavtal för intresserade omställningsleverantörer.

Nuvarande Ramavtal löper till och med februari 2022.


Uppdaterad information om upphandlingsprocessen av omställningsleverantörer

Upphandlingen för avtalsperioden som skulle startat 1 februari 2022 skjuts upp till hösten 2022. Preliminär start för nästa avtalsperiod är satt till tredje kvartalet 2022. Anledningen är att vi vill säkerställa en stabil leverans under året då det finns stor osäkerhet kring arbetsmarknaden i höst beroende på utvecklingen av pandemin. Exakta villkor för erbjudande om avtalsförlängning kommer innan midsommar. Om någon leverantörs avtal inte skulle förlängas ges besked senast den 1 augusti 2021. Vid frågor går det bra att kontakt Pia Östergren, Chef samordning regional leverans.