Upphandling av omställningsleverantörer

Information om upphandling av omställningsleverantörer 

Nuvarande avtal för TSL:s omställningsleverantörer gäller för avtalsperioden 2022-10-01 - 2024-09-30.

När vi har ny information kring detta kommer vi lägga ut information här på vår hemsida.  När det är dags för ny upphandling kommer vi att lägga ut underlag för upphandlingen på www.e-avrop.com

Vi rekommenderar därför dig som i framtiden är intresserad av att lägga anbud i våra upphandlingar att skapa en bevakning på www.e-avrop.com.

Vid frågor är du välkommen att kontakta pia.ostergren@tsl.se