Upphandling av omställningsleverantörer

Upphandling av Ramavtal avseende omställningsprogram finansierade via Trygghetsfonden TSL.

Här lägger vi upp nyheter gällande upphandling av Ramavtal för intresserade omställningsleverantörer. Nuvarande Ramavtal löper till och med februari 2022. 

Uppdaterad information om upphandlingsprocessen av omställningsleverantörer

Upphandlingen för kommande avtalsperiod påbörjas under första kvartalet 2022. Preliminär start för nästa avtalsperiod är beräknad till tredje kvartalet 2022. Så snart vi har information kring upphandlingen kommer den att läggas upp här. Vårt mål är att alla leverantörer ska få information minst 6 månader innan nya Ramavtalen börjar gälla.

Vid frågor går det bra att kontakt Pia Östergren, Chef samordning regional leverans.