Upphandling av omställningsleverantörer

Upphandling av Ramavtal avseende omställningsprogram finansierade via Trygghetsfonden TSL.

Här lägger vi upp nyheter gällande upphandling av Ramavtal för intresserade omställningsleverantörer.

Nuvarande Ramavtal löper till och med februari 2022.