Frågor och svar

Vem kan ansöka?

Privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde och som inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren. Ansökan görs partsgemensamt.

Vad krävs för att uppfylla kriterierna för att kunna ansöka om stöd från projektet?

Det krävs att ni som företag påverkats av pandemin. Detta kan t ex innebära något utav följande:

Att ni

  • behövt göra organisationsförändringar,
  • haft behov av ökad digitalisering,
  • haft en ryckig produktion/verksamhet/orderingång,
  • behövt göra neddragningar/varsel,
  • använt er av korttidsarbete/permittering,
  • fått reducerade intäkter.

Behöver företaget bekosta insatserna?

Nej, insatserna som erbjuds är kostnadsfria.

Kan man ansöka om kompetensutvecklingsinsats för deltagare som redan tar del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL?

Nej, insatserna är för anställda som arbetar eller är permitterade.

Kan man ansöka om kompetensutvecklingsinsats för anställda som även är permitterade?

Ja, insatserna kan sökas för anställd och permitterad personal. Observera att personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inte omfattas av kompetensutvecklingsinsatserna från projektet.

Vad innebär en branschvalidering?

Vid en branschvalidering kartläggs den anställdes kunskaper. Efter kompetenskartläggningen skrivs ett kompetensintyg. Vid behov kan den anställde komplettera med utbildningsinsatser. Det här är även en möjlighet för er som företag att identifiera hur ni kan stärka er konkurrenskraft, med insikter om vad ni kan behöva komplettera med för kompetenser.

Vilka utbildningar och valideringar erbjuds?

Utbildningarna och valideringarna är yrkesinriktade och framtagna i dialog med berörda branscher. De genomförs företrädelsevis som lärarledda utbildningar online. Besök ansökningssidan för att ta del av det aktuella utbudet.

Ansökan

Hur ansöker man om kompetensutvecklingsinsatser?

Arbetsgivare och fack ansöker enkelt om kompetensutvecklingsinsats på tsl.se/ansökan genom att fylla i en intresseanmälan. Den information som behövs i ansökan är företagets organisationsnummer, företagets kontaktperson, facklig representant samt personnummer, mobilnummer och e-post till de anställda.

När kan jag ansöka?

Du kan ansöka om kompetensutvecklingsinsatser för dina medarbetare från och med nu fram till oktober 2022. 

Vilka uppgifter behöver jag förbereda och vad ska jag göra inför ansökan

Till ansökan behöver du uppge företagets organisationsnummer, företagets kontaktperson, facklig representant, personnummer, mobilnummer och mejladress till de anställda. Tänk på att det kan vara bra att i förväg ha kontakt med det fackförbund ni har kollektivavtal med och kommit överens om vilken ombudsman ni ska ange i ansökan och informera hen om den signering av ansökan som krävs från facklig part för att medarbetarna ska kunna ta del av kompetensutvecklingsinsatsen. När ansökan har beviljats kommer utbildningsleverantören att ta kontakt med dig som arbetsgivare angående planering kring utbildningstillfällen och samordning när båda parter samt medarbetarna signerat dokumenten.  

Medarbetaren har ingen egen e-postadress, hur gör vi då?

Mejladressen behövs både för att den anställde ska godkänna TSL:s hantering av personuppgifter, för närvarorapporter och för utbildningsanordnaren. I undantagsfall kan vi skicka ut både dokumentet för signatur och närvarorapporten till arbetsgivarens mailadress i stället. Alternativt behöver du som arbetsgivare hjälpa medarbetaren att skapa en privat e-postadress. 

 

Måste det vara en facklig representant lokalt från vårt företag som skriver under ansökan?

Nej, det behöver inte vara en lokal facklig representant från företaget utan det går bra att ni anger en central ombudsman från fackförbundet. Vi behöver namn och mailadress till en facklig representant/ombudsman från LO-förbundet ni har kollektivavtal med. Detta eftersom deltagarförteckningen vi skickar ut även behöver signeras av representanten för att ansökan ska kunna godkännas.

Kan jag lämna in flera ansökningar från samma företag om jag inte hinner göra alla på en gång?

Ja, det går bra. 

Kan jag skriva under ansökan som både arbetsgivare och facklig representant?

Eftersom det är en partsgemensam ansökan behöver vi en facklig representant för att kunna göra ansökan komplett. Vi behöver namn och mailadress till en facklig representant från LO-förbundet ni har kollektivavtal med eftersom deltagarförteckningen vi skickar ut även behöver signeras av representanten för att ansökan ska kunna godkännas.  

Jag har råkat lägga in en medarbetare som facklig part - kan ni ändra detta?

Det går tyvärr inte att lägga till en medarbetare i ansökan i efterhand. Ni behöver därför skicka in en separat ansökan för den medarbetaren och om ni behöver hjälp kan ni skicka ett mejl till kompetenskraft@tsl.se så kan vi hjälpa er i hanteringen.  

Om jag påbörjar en ansökan och inte hinner klart - ligger den info jag lagt in då kvar i ansökan om jag återkommer till ansökan nästa dag?

Nej, tyvärr gör den inte det. Om dina uppgifter har försvunnit kan du skicka in resterande medarbetare i en separat ansökan.

Statsstöd

Räknas omställningsstöd från t ex Trygghetsrådet TRR eller Trygghetsfonden TSL som statsstöd?

Nej, omställningsstöd räknas inte som statsstöd.

Räknas stöd för permittering/korttidsarbete under pandemin som statsstöd?

Permittering/korttidsarbete faller inte under statsstödsreglerna, utan betraktas som en s.k. generell åtgärd som inte innebär selektivt gynnande av vissa företag i Sverige.

Om en koncern finns i flera länder, räknas det statsstöd koncernen fått i andra länder med i det totala beloppet för statsstöd?

Nej, statsstöd räknas per medlemsstat, d v s i Sverige behöver en här verksam koncern endast beakta statsstöd som beviljats av en svensk stödgivare.