Frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Vem kan ansöka om kompetensutvecklingsinsats?

Alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde, som verkar inom en ekonomiskt utsatt bransch, och inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren kan ansöka om kompetensutveckling.

När kan jag ansöka?

Du kan ansöka om kompetensutvecklingsinsatser för dina medarbetare från och med nu fram till december 2022. 

Behöver företaget stå för några extra kostnader?

Nej, insatserna är kostnadsfria och ingen medfinansiering krävs för att ta del av kompetensutvecklingsinsatser för företagets anställda.

Kan man ansöka om kompetensutvecklingsinsats för deltagare som redan tar del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL?

Nej, insatserna är för anställda som arbetar eller är permitterade.

Hur ansöker man om kompetensutvecklingsinsatser?

Arbetsgivare och fack ansöker enkelt om kompetensutvecklingsinsats på tsl.se/ansökan genom att fylla i en intresseanmälan. Den information som behövs i ansökan är företagets organisationsnummer, företagets kontaktperson, facklig representant samt personnummer, mobilnummer och e-post till de anställda.

Behöver medarbetaren som ska delta i kompetensutvecklingsinsatsen ha en jobbmejl?

Nej, det räcker med en vanlig e-postadress som är aktiv och personlig.

Kan man ansöka om kompetensutvecklingsinsats för anställda som även är permitterade?

Ja, insatserna kan sökas för anställd och permitterad personal. Observera att personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inte omfattas av kompetensutvecklingsinsatserna från projektet.

Räknas korttidsarbete som statsstöd?

Nej, korttidsarbete är inte statsstöd.