Vem kan ansöka om kompetensutvecklingsinsats?

  Alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde, som verkar inom en ekonomiskt utsatt bransch, och inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren kan ansöka om kompetensutveckling. Läs mer om detta här.

  Behöver företaget stå för några extra kostnader?

  Nej, insatserna är kostnadsfria och ingen medfinansiering krävs för att ta del av kompetensutvecklingsinsatser för företagets anställda.

  Kan man ansöka om kompetensutvecklingsinsats för deltagare som redan tar del av omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL?

  Nej, insatserna är för anställda som arbetar eller är permitterade.

  Vilka kompetensutvecklingsinsatser erbjuds?

  För närvarande erbjuds kortare utbildningar och valideringar för anställda inom handeln, industrin samt hotell- och restaurang. Vänligen besök ansökningssidan för att ta del av det aktuella utbudet. Detta kan du göra här.

  Hur länge pågår kompetensutvecklingsinsatserna?

  Hur länge kompetensutvecklingsinsatserna pågår varierar. Du kan läsa om hur länge en utbildning eller validering pågår under beskrivningen för respektive insats på ansökningssidan.

  Kan den anställde delta i kompetensutvecklingsinsats under arbetstid/permitterad tid?

  Det finns inga bestämmelser från Trygghetsfonden TSL som reglerar om den anställde kan delta i kompetensutvecklingsinsatser på arbetstid eller permitterad tid. Här hänvisar vi till eventuella lokala avtal mellan parterna. 

  När kan jag ansöka?

  Du kan ansöka om kompetensutvecklingsinsatser för dina medarbetare från och med nu fram till december 2022. 

  Behöver företaget stå för några extra kostnader?

  Nej, insatserna är kostnadsfria och ingen medfinansiering krävs för att ta del av kompetensutvecklingsinsatser för företagets anställda.

  Hur ansöker man om kompetensutvecklingsinsatser?

  Arbetsgivare och fack ansöker enkelt om kompetensutvecklingsinsats på tsl.se/ansökan genom att fylla i en intresseanmälan. Den information som behövs i ansökan är företagets organisationsnummer, företagets kontaktperson, facklig representant samt personnummer, mobilnummer och e-post till de anställda.

  Behöver medarbetaren som ska delta i kompetensutvecklingsinsatsen ha en jobbmejl?

  Nej, det räcker med en vanlig e-postadress som är aktiv och personlig.

  Kan man ansöka om kompetensutvecklingsinsats för anställda som även är permitterade?

  Ja, insatserna kan sökas för anställd och permitterad personal. Observera att personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inte omfattas av kompetensutvecklingsinsatserna från projektet.

  Kan den anställde delta i kompetensutvecklingsinsats under arbetstid/permitterad tid?

  Det finns inga bestämmelser från Trygghetsfonden TSL som reglerar om den anställde kan delta i kompetensutvecklingsinsatser på arbetstid eller permitterad tid. Här hänvisar vi till eventuella lokala avtal mellan parterna. 

  Räknas korttidsarbete som statsstöd?

  Nej, korttidsarbete är inte statsstöd.