Så ansöker du om kompetensutveckling

Så ansöker ni om kompetensutveckling

Företag och fack ansöker om utbildningsplatser för anställda medarbetare genom att fylla i en intresseanmälan. När ansökan är godkänd får kontaktpersoner och anställda ett dokument för digital signering. Efter signering bokar Trygghetsfonden TSL upp validerings- eller utbildningsleverantör. Därefter kan den anställde påbörja sin kompetensutvecklingsinsats vid planerat datum. Frågor? Kontakta oss på kompetenskraft@tsl.se

Ladda hem: Informationsfolder

Vem kan ansöka?

  • Privata arbetsgivare som har kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO:s avtalsområde,
  • som verkar inom en ekonomiskt utsatt bransch,
  • och inte har mottagit statsstöd som överstiger 200 000 euro (inkluderat stöd från detta projekt) de senaste tre åren.

Förbered dina uppgifter till ansökan

Uppgifter som vara med i ansökan:
• företagets organisationsnummer
• företagets kontaktperson
• facklig representant
• personnummer, mobilnummer och mejladress till de anställda.

Frågor och svar

När kan jag ansöka?
Du kan ansöka om kompetensutvecklingsinsatser för dina medarbetare från och med nu fram till december 2022. 

Krävs det någon medfinansiering?
Nej, insatserna är kostnadsfria och ingen medfinansiering krävs för att ta del av kompetensutvecklingsinsatser för företagets anställda.

Kan den anställde delta i kompetensutvecklingsinsats under arbetstid?
Det inga bestämmelser från Trygghetsfonden TSL som reglerar om den anställde kan delta i kompetensutvecklingsinsatser på arbetstid. Här hänvisar vi till företagets kollektivavtal eller om ni tillsammans kan överens om ett upplägg som fungerar för båda parter.   

Fler frågor och svar