Hjälp till nytt jobb

Med vårt omställningsstöd får du som blir uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning en personlig jobbcoach som hjälper dig till ett nytt jobb. I stödet kan det ingå en utbildningsinsats och du kan ha rätt till ett ekonomiskt stöd som kallas avgångsbidrag (AGB). Vill du gå en längre utbildning kan du få vägledning i dina karriär- och studieval och ha rätt till ekonomiskt stöd under studierna.

Man med skägg gul jacka utomhus glad

Aktuellt

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

Visste du att...

 • Du får en egen jobbcoach som hjälper dig till nytt jobb utifrån dina förutsättningar
 • Om du har särskilda behov till följd av sjukdom kan du få ett förstärkt stöd
 • Du får hjälp med CV, kontakt med myndigheter, möjlighet till avgångsbidrag och utbildning

Vanliga frågor

 • Jag har blivit av med jobbet, vilken hjälp kan jag få?

  Oavsett om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning kan du ha rätt till samma stöd från Trygghetsfonden TSL.

  Läs om hur vi kan hjälpa dig

  Vad betyder varsel?

  Att bli varslad betyder att arbetsgivaren förvarnar dig och dina kollegor om att ni kanske snart blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gör arbetsgivaren en anmälan både till facket och till Arbetsförmedlingen och berättar varför ni kan bli uppsagda, hur många det rör sig om och när det sker. Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd och inte under pågående varsel.

 • Kan jag få omställningsstöd om jag bara blir uppsagd från del av tjänst?

  Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att du därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.