Karriär- och studievägledning och ekonomiskt stöd under utbildning

Vi erbjuder karriär- och studievägledning och ekonomiskt stöd under utbildning till dig som kommit en bit i arbetslivet. Om du har ansökt om omställningsstudiestöd hos CSN kan du få vår hjälp med ett yttrande om din sökta utbildning.

Shutterstock 2148833915 Man Som Tittar Mot Framtiden (Nyaavtalet) (1)

Aktuellt

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

{{ teaser.tag }}

{{ teaser.title }}

Visste du att...

 • Du får en personlig karriär- och studievägledare som guidar dig rätt
 • Du kan behålla upp till 80 procent av din lön medan du studerar
 • Stödet är kostnadsfritt och ingår i ditt kollektivavtal
 • Varför ska jag ta del av stödet?

  Arbetsmarknaden utvecklas och förändras snabbt. För oss som arbetstagare innebär det ökade behov av att anpassa och utveckla vår kompetens löpande under arbetslivet.

  Med det nya stödet har du nu helt nya möjligheter att kunna fort- och vidareutbilda dig, för att bygga vidare på den kompetens du har. Det gör att du kan ta nya roller eller förverkliga tankar på att yrkesväxla helt, nu eller på sikt.

  Genom att ta del av vår kostnadsfria karriär- och studierådgivning får du professionell vägledning kring din framtida yrkes- och kompetensutveckling. Du kan dessutom få möjligheter till utbildning och även ett ekonomiskt stöd under dina studier. På så vis kan du säkerställa att du har de kunskaper som krävs på arbetsmarknaden både nu och i framtiden.

  Hur tar jag del av stödet?

  Du kan läsa om hur du tar del av stödet på vår sida Så funkar det.

  Hur lång tid kan jag få stöd?

  Du kan få ekonomiskt studiestöd i upp till motsvarande 44 veckors studier på heltid, alltså under en längre tid än så om du studerar på deltid. Du kan även dela upp stödet på flera kortare studieperioder så länge de inte tillsammans överstiger den totala maxtiden.

  Från och med året du fyller 61 år kan du få stödet i upp till motsvarande 10 veckors studier på heltid.

 • Hör jag till Trygghetsfonden TSL eller en annan omställningsorganisation?

  Du kan alltid kontakta oss om du är osäker, så hjälper vi dig vidare. Du kan även själv kontrollera om du tillhör oss.

  Generellt gäller att du ska vända dig till oss på Trygghetsfonden TSL om du har varit eller är yrkesarbetare inom privat sektor och har jobbat där det funnits kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde.

  Om du har omfattats av kollektivavtal inom ett annat avtalsområde kan det vara en annan omställningsorganisation som du ska vända dig till. Du kan ta del av information om vilka omställningsorganisationer som finns, och vilken organisation som hjälper vem, på vår webbplats och hos CSN. Det är din senaste anställning som styr vilken omställningsorganisation du tillhör.

  Även du som inte har omfattats eller omfattas av kollektivavtal eller hängavtal kan få stöd. Om det gäller dig ska du vända dig till Den offentliga omställningsorganisationen som Kammarkollegiet ansvarar för.

  När kan jag ansöka om stödet?

  Om den utbildning du vill söka studiestöd för är fem dagar eller längre kan du ansöka från den 1 oktober 2022, för utbildningar som tidigast börjar den 1 januari 2023. I undantagsfall kan du få ersättning för studier som börjar före det datumet. Du kan läsa mer om det på CSN.se. Vi rekommenderar att du börjar med att ansöka om karriärvägledning hos oss på Trygghetsfonden TSL för att få vägledning i ditt studieval, före du ansöker om ekonomiskt stöd hos CSN.

  Hos CSN finns information och tips om vad som kan vara bra att tänka på och förbereda före du ansöker.

  Om den utbildning du vill söka studiestöd för är kortare än fem dagar kan du ansöka från den 1 oktober 2022, även för utbildningar som genomförs under den tid som återstår av 2022. I det här fallet ska du göra din ansökan till Trygghetsfonden TSL.

  Var kan jag läsa mer?

  Du kan ta del av all vår information här på TSL.se.

  Om du vill få informationsuppdateringar från oss kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss i sociala medier genom att söka efter ”Trygghetsfonden TSL”.

  Du kan ta del av mycket information om det offentliga omställningsstudiestödet på CSN.se.