Så kan vi hjälpa er

Stödet är kostnadsfritt

Allt stöd från Trygghetsfonden TSL ingår i det kollektivavtal eller hängavtal som gäller på arbetsplatsen och är kostnadsfritt för den som nyttjar det. För att ta del av stödet behöver man uppfylla vissa villkor som du kan läsa om på våra informationssidor om respektive stöd. Man behöver inte själv vara medlem i facket för att få stöd.

Omställningsstöd för medarbetare

Anställda som blir uppsagda eller kommit överens med arbetsgivaren om att lämna sin anställning på grund av arbetsbrist eller sjukdom (personliga skäl) eller som nått slutet på en tidsbegränsad anställning kan ha rätt till vårt omställningsstöd. Det gäller även om företaget går i konkurs.

Med stödet får personen hjälp att hitta nytt jobb, att starta eget företag eller börja studera. Personen får en egen jobbcoach och det kan finnas möjlighet att få en utbildningsinsats och ett ekonomiskt stöd. Om personen har särskilda behov till följd av sjukdom kan denne få ett hälsoanpassat förstärkt stöd med extra insatser.

Läs mer om omställningsstödet i vår information till privatpersoner

Vårt stöd till dig som arbetsgivare

Vi erbjuder även stöd till dig som arbetsgivare i omställningsprocessen och om du har frågor om vårt omställnings- och kompetensstöd.

I en omställningsprocess innebär stödet normalt att vi kommer ut till arbetsplatsen för att stötta i planeringen av omställningen. Vi erbjuder även olika seminarier för dig, medarbetarna och fackliga representanter.

Läs mer om stöd i omställningsprocessen

"Trygghetsfonden TSL:s insats, planering och kommunikation har onekligen vänt oro till hopp."

Anneth Dyberg, HR-chef Yves Rocher

Anneth Dyberg 1920X1332

Statlig ersättning för omställnings- och kompetensstöd

Arbetsgivare som betalar avgift till Trygghetsfonden TSL kan få ersättning för kostnaden via Fora.

Läs mer på fora.se

Kompetensstöd

Med vårt kompetensstöd kan personer som har en pågående anställning få vår hjälp till en starkare ställning på arbetsmarknaden. I stödet kan det ingå karriär- och studievägledning, utbildning och ekonomiskt stöd under utbildningstiden. Om en person ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN kan denne få vår hjälp med ett yttrande om sin sökta utbildning. CSN lägger särskild vikt vid yttrandet när de fattar beslut om omställningsstudiestöd i en enskild persons fall.

Kompetensstödet ersätter inte en enskild arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling som behövs för att en anställd ska klara av nuvarande eller nya uppgifter på sin arbetsplats.

Läs mer om kompetensstödet i vår information till privatpersoner

Kontakta oss

Har du allmänna frågor om omställningsstöd som inte är kopplade till ett specifikt ärende kan du ringa oss på telefonnummer 010-480 91 20 och få prata med en rådgivare.

Om du har frågor om ett specifikt omställningsärende kan du i stället ringa till vår kundservice på telefonnummer 010-480 91 10.

Ima235656

Vanliga frågor och svar om hur vi kan hjälpa er

Vem omfattas av omställningsstödet?

Företaget där personen senast arbetade ska ha kollektiv- eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Personen behöver inte själv vara medlem i facket för att omfattas av stödet.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL – eller en annan omställningsorganisation

Olika delar i stödet har olika villkor:

Läs om villkoren för dig som arbetsgivare

Läs om villkoren för den enskilde arbetstagaren

Vårt företag har gått i konkurs. Hur går ansökan till då?

Omställningsstödet gäller även om företaget har gått i konkurs. Det spelar ingen roll om ansökan kom in före eller efter företaget gick i konkurs.

Om företaget går i konkurs innan ansökan gjorts ansöker den fackliga organisationen om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL.

Kan omställningsstöd beviljas om man säger upp anställda från del av tjänst?

Ja, under förutsättning att formell uppsägning på grund av arbetsbrist ligger bakom förändringen, och att personen därefter har erbjudits en tjänst med lägre sysselsättningsgrad.

Vad innebär det att vi som arbetsgivare kan få statlig ersättning för omställnings- och kompetensstödet?

Arbetsgivare som betalar avgift till Trygghetsfonden TSL kan få ersättning för kostnaden via Fora.

Läs mer på fora.se

Vad innebär det nya kompetensstödet för privatpersoner?

Kompetensstödet är en möjlighet för personer som har en anställning att få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens. Stödet syftar till att den som nyttjar det ska få hjälp att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

Läs mer om innehållet och villkoren för stödet