alt-text

Bästa beslutet vi tog var att involvera Trygghetsfonden tidigt

När en kund investerade i ny teknik som ledde till ett större varsel såg skogsföretaget Biometria till att involvera Trygghetsfonden TSL tidigt i omställningsprocessen. ”Vi vill vara en arbetsgivare där våra anställda ska känna att de har blivit schyst behandlade i en tråkig situation”, säger HR-chefen Maria Darke.

Biometria är ett företag med 830 anställda som verkar inom skogsindustrin och arbetar med virkesmätning och redovisning av skogens affärer. Personalen är ofta placerade på sågverk, industrier och massabruk runtom i hela Sverige, för att hantera det flöde av virke som kommer in på anläggningar.

Maria Darke är HR-chef på Biometria och berättar att personalförändringar sker kontinuerligt. Beroende på konjunkturen varierar mängden virke. Det kan påverka hur mycket personal som behövs på till exempel ett sågverk.

Involverade Trygghetsfonden TSL tidigt

Nyligen genomgick Biometria en större omställningsprocess efter att en kund investerade i en bildrigg för kameramätning av virke. Detta resulterade i att kunden inte längre hade lika stort behov av bemanning från Biometria.

– Att få veta att ens jobb försvinner kan kännas som en sorg och att sedan fatta beslut om att kanske bli förflyttad eller behöva söka andra möjligheter kräver tid. Att då kunna få stöd och råd från en utomstående part ger en bra balans när varsel sker, förklarar Maria Darke.

I samband med uppstarten av varselprocessen såg Biometria till att involvera Trygghetsfonden TSL redan när man först kommunicerade den tråkiga nyheten för personalen. Den noggrant utformade handlingsplanen var utformad bland annat med stöd av TSL:s information, som ”Checklista för Fack och Företag vid varsel och uppsägningar” 

– Jag tog del av den information som TSL erbjuder på webben i form av checklistor och annat. Jag ringde upp ansvarig i den aktuella regionen och fick en bra kontakt. Det var där vårt samarbete började, berättar Maria Darke.

Skapa rätt förutsättningar för omställning

Då Trygghetsfonden TSL var med redan i första stadiet fanns det bättre förutsättningar för att skapa en bra grund av information och åtgärder som går att följa upp. De berörda fick veta vilket omställningsstöd de kunde få och, vilka förväntningar och möjligheter som fanns för att de lätt skulle kunna ställa om.

– Det är mycket viktigt att utvärdera och följa upp i sådana här processer. Vi ser redan nu att hälften av de berörda har fått nya jobb och resterande är aktiva i åtgärder tillsammans med Trygghetsfonden TSL, berättar Maria Darke.

Vikten av schyst behandling

Omställningsstödet från Trygghetsfonden TSL spelar enligt henne en avgörande roll för att arbetstagare ska känna trygghet i en osäker situation.

– Trygghetsfonden TSL bidrar via sitt arbete till att de som drabbas av varsel fattar välgrundade beslut. När ett jobb försvinner finns flera viktiga ställningstaganden att göra som berör framtiden såsom val av yrke och bostadsort.

– Att ha med Trygghetsfonden TSL tidigt känns som en förutsättning för att våra medarbetare ska kunna landa i trygghet och förståelse vid sådana här tråkiga besked. Vi kommer definitivt fortsätta att samarbeta med dem. Vi vill vara en arbetsgivare som när arbetstagare går hem, känner att de har fått de bästa förutsättningarna för att hantera omställningen, tillägger Maria Darke.

Vilka är era 5 bästa tips till andra företag vid en omställning?

  1. Tydlig och bra kommunikation är a och o för att landa i trygghet med jobbiga besked.
  2. Ge information även om du inte har så mycket nytt att säga. Det är i sig också en uppdatering.
  3. Ta hjälp av Trygghetsfonden TSL tidigt för att skapa bästa förutsättningarna för att hantera omställningen för de som drabbas.
  4. Sätt en kommunikationsplan tillsammans med facket.
  5. Involvera företagshälsovården. Se till att fånga upp krisreaktioner hos medarbetare

Fler berättelser

Anneth Dyberg 1920X1332

Andra berättar

Från oro till hopp när Yves Rocher stänger sitt lager – planering och kommunikation är hörnstenar

Sara Öhgren Polarbröd

Andra berättar

Polarbröd: Omställningen som engagerade hela Sverige

Foto Sandra Backlund Norsskog Orginal

Andra berättar

Norrskogs omställning engagerade hela orten