alt-text

Stöd i omställningsprocessen

Stöd genom hela processen

Om du som arbetsgivare behöver säga upp medarbetare kan du få stöd av oss, från början och genom hela processen. Stödet innebär normalt att vi kommer ut till er arbetsplats för att stötta er i planeringen av omställningen. Varje omställning är unik, och vi anpassar därför upplägget efter er situation och era behov.

En del i vårt erbjudande till dig som arbetsgivare är våra seminarier som vi genomför på plats tillsammans med er. Syftet med seminarierna är att ge er kunskap, verktyg och stärka er förmåga att förbereda, planera och genomföra omställningen med så goda resultat som möjligt för alla inblandade.

Vi erbjuder även seminarier för era varslade medarbetare, så att de i ett tidigt skede får stöttning, kunskap och verktyg för den fortsatta processen, samt för fackliga representanter.

Seminarier för er som arbetsgivare

I seminarierna går vi igenom viktiga aspekter i omställningsprocessen, till exempel tidsplaneringen, uppsägningsprocessen, kommunikationsplaneringen, framgångsfaktorer och eventuella riskfaktorer som kan uppstå och behöva hanteras. Med varje seminarium ger vi er nödvändig information och utrymme för diskussion och frågor.

Ni kan själva välja vilket eller vilka seminarier ni önskar att vi genomför med er. Vi rekommenderar att seminarierna genomförs så tidigt som möjligt i omställningsprocessen.

Förbereda, planera och genomföra omställning

 • Ger er kunskap och verktyg som stärker er förmåga att förbereda, planera och genomföra omställningsprocessen
 • Tidsåtgång 2-3 timmar

Att bemöta reaktioner i omställning

 • Förbereder er på reaktioner som kan uppstå i omställning, så att ni kan känna er tryggare i er kommunikation
 • Tidsåtgång 1-2 timmar

Uppsägningssamtalet

 • Ger chefer verktyg och tips för att känna sig väl förberedda att genomföra uppsägningssamtal på ett professionellt sätt
 • Tidsåtgång 1-3 timmar

Seminarier för varslade

Våra seminarier för de som varslats genomförs före en eventuell uppsägning och innan vi påbörjar det formella omställningsstödet.

Att söka jobb

 • Ger en ökad förståelse om att söka jobb, och om det stöd som Trygghetsfonden TSL erbjuder den enskilde medarbetaren
 • Tidsåtgång 1-2 timmar

Möjligheter på arbetsmarknaden

 • Ger en inblick i arbetsmarknadsläget som det ser ut nu, och insikter om möjligheter på den lokala arbetsmarknaden
 • Tidsåtgång 1-2 timmar

Seminarier för fackliga

Stöd för fackliga vid omställning

 • Förbereder, stärker och underlättar för fackliga representanter att stötta sina medlemmar i omställningsprocessen
 • Tidsåtgång 1-3 timmar