alt-text

Information, kommunikation och respekt - nyckeln till en bättre omställning

Asmir Kosovac, HR-generalist, hade inte hunnit jobba länge på VTD (Västsvensk Tidningsdistribution) i Landvetter när han fick veta att de skulle behöva informera om varsel i början av 2023. Varsel var inget nytt för VTD som länge sett hur tidningsprenumerationerna minskat och de hade därför redan ett inarbetat samarbete med Trygghetsfonden TSL.

VTD är en del av Stampen Media (Västsveriges största mediehus) och distribuerar och levererar tidningar och paket. Stampens statistik visar att antalet pappersprenumeranter varje år minskar med ca 10% jämfört med föregående år, så VTD hade tidigt satt upp en plan med målet att skapa en mer hållbar och lönsam distribution där den andra delen, paketleveranserna, skulle öka.

Men marknadsläget såväl i hela Sverige som lokalt var tufft redan i början av 2023. Lågkonjunktur, hög inflation samt högre el- och drivmedelspriser gjorde att e-handeln gick ner. Detta drabbade VTD och runt 170 personer blev under våren varslade om uppsägning med anledning av arbetsbrist.

Möten som ger energi

Att jobba tillsammans med Trygghetsfonden TSL var nytt för Asmir som uttrycker sin tacksamhet över det stöd som de berörda får ta del av.

– Det finns de som jobbat över 40 år och måste ställa om. Så det är viktigt att visa respekt och empati, öppenhet och ärlighet.

– Många har varit oroliga för sin framtid, men vi kunde se en helt annan energi redan efter första mötet med Trygghetsfonden TSL. Ett respektfullt bemötande och den erfarenhet de delar med sig av gav trygghet i en tuff situation. Trygghetsfonden TSL är väldigt duktiga på att förmedla vad de kan erbjuda och att känna av stämningen, och de möter verkligen medarbetarna – det är imponerande, berättar Asmir.

Nära dialog med alla inblandade

Asmir berättar att han själv haft en bra kontakt med Linda Lövgren, leveranschef i region Väst på Trygghetsfonden TSL, och att jobbcoacherna hjälpt de berörda medarbetarna med allt från att söka nytt jobb (bland annat hjälp med CV och personligt brev) till att ge dem möjlighet till vidareutbildning för att snabbt komma i arbete.

En del har fått stöd så att de kunnat ta truckkort för att kunna jobba med andra delar, andra har fått hjälp att ta taxikörkort eller till och med lägga grunderna till ett första körkort. Själv har han och kollegorna haft ständig kommunikation med Trygghetsfonden TSL och jobbcoacherna.

– Vi har fått väldigt bra uppföljning om var våra anställda är i processen. Trygghetsfonden TSL har också ett brett kontaktnät med arbetsgivare, vilket ökar chanserna till att hitta nytt jobb snabbt. Fysiska möten har gjort mig trygg i att Trygghetsfonden TSL gör ett bra jobb för våra medarbetare – det är så viktigt att de får det stöd de behöver.

Han beskriver att det för VTD som arbetsgivare har betytt mycket att Trygghetsfonden TSL är erfarna och vet vad som ska göras i processen. Det har blivit många möten och Asmir trycker på betydelsen av kommunikation och information till medarbetarna.

– Kommunikation är A och O. Det är viktigt att ha en bra kommunikationsplan och en tydlig plan för processen som kommer sen.

VTD:s kontor är utspridda över flera regioner, och för att visa att man bryr sig som arbetsgivare berättar Asmir att de har varit noga med att se till att även deras VD är med och träffar den berörda personalen.

– Inte minst för att stötta de lokala regioncheferna på filialerna som har behövt lämna tuffa besked, förklarar Asmir.

– Tack vare att Trygghetsfonden TSL kom in tidigt i processen kunde medarbetarna snabbt få det stöd som de behöver, inte minst att se lite ljus i en mörk situation. Och nu ser VTD även en ljusning, paketleveranserna ser nämligen ut att öka framöver, avslutar Asmir.

Asmirs fyra tips till andra arbetsgivare:

  1. Det är en tuff process, framför allt för medarbetarna, och det känns väldigt bra att få stöd av en organisation som har erfarenhet, så ta kontakt med Trygghetsfonden TSL så tidigt som möjligt i processen.
  2. Ta fram en gemensam och tydlig kommunikationsplan för processen och implementeringen.
  3. Ge tid och stöd för de berörda att hantera förändring.
  4. Visa respekt och empati för de anställda.

Fler berättelser

83A9467 2 1920X1332

Andra berättar

Bygger på medarbetarnas CV under omställningen

Foto Sandra Backlund Norsskog Orginal

Andra berättar

Norrskogs omställning engagerade hela orten

Anneth Dyberg 1920X1332

Andra berättar

Från oro till hopp när Yves Rocher stänger sitt lager – planering och kommunikation är hörnstenar