Ekonomiskt stöd (AGB)

Ekonomiskt stöd (AGB)

Omställningsförsäkringen som Svenskt Näringsliv och LO kommit överens om innehåller två delar; 

  • Omställningsstöd, hanteras av Trygghetsfonden TSL
  • Avångsbidrag, AGB, hanteras av AFA Försäkring

Om en anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista anställningsdagen kan hen ha rätt till ekonomisk ersättning, avgångsbidrag (AGB). 
Personen ska ha jobbat i minst 50 månader under fem år på ett eller flera företag som har omställningsförsäkring, samt ett antal andra villkor för att få engångsbeloppet. 

Man ansöker själv om avgångsbidrag, men jobbcoachen kan också hjälpa till med ansökan. Arbetsgivaren ska skriva under ansökan innan den kan skickas in. Villkor och ansökan finns här: www.afaforsakring.se/avgangsbidrag

Beloppet för år 2023 ligger mellan 38 870 kr och 56 525 kr och bestäms utifrån ålder och arbetstid.

Rehabilitering

Om den som ska genomgå rehabiliteringen är arbets­lös kan ersättning betalas med upp till 75 procent av kostnaden men högst 37 500 kronor, resten av kostnaderna förutsätts att arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen eller annan står för.

Den anställde måste omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS eller av efterskydd i försäkringen. Det ska finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov och en plan för återgång i arbete.

Ansökan kan antingen skickas in av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. I ansökan framgår vilka handlingar som behöver bifogas.

 
Läs mer om  AGS-fonden.