alt-text

Tips och Råd

Alt-text

Före uppsägning

Chefens roll vid omställning

Alt-text

Före uppsägning

Att säga upp, en av chefens svåraste arbetsuppgifter

Alt-text

Före uppsägning

Planera uppsägningssamtalet

Alt-text

Under uppsägning

Det svåra samtalet

Checklista för arbetsgivare vid varsel och uppsägning
De mest gynnsamma förutsättningarna skapas när arbetsgivare och fack samarbetar
för att stötta individer som blir uppsagda. Ladda ner

Istock 1173603845 Arbetsgivare
Alt-text

Under uppsägning

Så kommunicerar du vid uppsägning

Alt-text

Efter uppsägning

Efter uppsägningssamtalet

Alt-text

Efter uppsägning

Medarbetare som ska vara kvar