Aktuellt

Alt-text

Kvartalsrapport

Stor efterfrågan på arbetskraft, trots vikande konjunktur

Alt-text

Kvartalsrapport

Historiskt högt resultat trots fler uppsägningar

Alt-text

Kvartalsrapport

Svagare konjunktur, men fortsatt relativt stark arbetsmarknad

Alt-text

Kvartalsrapport

Fler uppsagda i turbulentare tider

Alt-text

Kvartalsrapport

Oviss framtida arbetsmarknad, trots starkt nuläge

Alt-text

Kvartalsrapport

Fortsatt stark arbetsmarknad trots oroliga tider

Alt-text

Kvartalsrapport

Fortsatt stark arbetsmarknad i en orolig tid

Alt-text

Kvartalsrapport

Splittrad bild av arbetsmarknaden