Fler i omställning under lågkonjunktur

Under 2023 beviljades nära 20 000 personer omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Det är drygt 140 procent fler än 2022 då 8 190 personer beviljades stöd. Det är också årshögsta sedan covidpandemin bröt ut 2020 och innan det sedan 2014. Men trots fortsatt vikande konjunktur, fördubblat antal uppsagda och ökande antal konkurser finns efterfrågan i alla branscher, även för åldersgrupper över 60.

Sysselsättningen är förhållandevis hög, även om både antalet sysselsatta och arbetslösheten har utvecklats i en mer negativ riktning de senaste månaderna. Under 2023 fick fler än 9 av 10 personer, som tagit del av omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL, en ny lösning på arbetsmarknaden. Totalt under året låg andelen som hittade en ny lösning på 94 procent, vilket innebär en historiskt hög nivå.

– Trots att vi befinner oss i en period med ett ökande antal uppsagda kan vi konstatera att resultaten för omställningsstödet har varit mycket fina med goda utfall för våra deltagare. De starka resultaten gäller över lag oavsett om vi tittar på exempelvis bransch, län eller åldersgrupp, säger Caroline Söder vd på Trygghetsfonden TSL.

Trygghetsfonden TSL:s uppdrag har länge varit att hjälpa uppsagda personer till en ny sysselsättning genom ny anställning, att starta eget företag eller att börja längre studier. Mycket positivt är att de kommer ut i jobb eller ny lösning mycket fort, oavsett ålder. Deltagare under 40 år behöver i genomsnitt kortare tid än 100 dagar, medan äldre hittar en ny lösning efter i genomsnitt 110 – 120 dagar. 8 av 10 deltagare som är 60 år eller äldre hittar en ny lösning.

Bland TSL-anslutna finns ett stort och växande intresse för det kompetensstöd som infördes för drygt ett år sedan. Syfte är att erbjuda vägledning kring karriär och studier tillsammans med ekonomiskt stöd under utbildning med möjlighet till lärande under arbetslivet. Bland anställda i TSL-anslutna företag har fler än hälften av ansökningarna kommit från anställda inom industrin och handeln. Ansökningar via TSL skiljer sig dock från helheten då majoriteten av ansökningarna kommer från män.

– I ett allt dystrare konjunkturläge är vi glada och stolta att kunna erbjuda möjligheter som ger fler förutsättningar att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och stå rustade för både väntade och oväntade förändringar. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen på arbetsmarknaden noggrant för att även fortsättningsvis ha kontinuerlig beredskap att erbjuda omställningsstöd med samma höga kvalitet till våra deltagare, avslutar Caroline Söder.

(Brytpunkt för data är den 20 december 2023.)

Läs mer i vår kvartalsrapport 4 2023 på vår rapportsida.