alt-text

Fortsatt stark arbetsmarknad i en orolig tid

Efterfrågan på arbetskraft är tillbaka på historiska toppnivåer och arbetslösheten är nu lägre än innan pandemin. Antalet uppsagda personer som beviljas omställningsstöd är färre än normalt, medan andelen som hittar en ny lösning på arbetsmarknaden ligger kvar på mycket höga nivåer. Den snabba tillväxten efter pandemin har bidragit till brist på arbetskraft och kompetens inom flera yrkesgrupper. Det visar Trygghetsfonden TSLs första kvartalsrapport för 2022.

Under det första kvartalet 2022 har 1 600 personer beviljats omställningsstöd. Det är 62 procent färre jämfört med motsvarande kvartal året innan då 4 284 personer beviljades stöd, och hälften så många som under motsvarande period 2019, innan Coronapandemin. Första kvartalet 2022 är också det lägsta kvartalet under den senaste tioårsperioden.

Andelen personer som hittat ny lösning efter avslutat stöd har legat på en stabilt hög nivå under det senaste året. Fyra av fem tycker att det nya arbetet är lika eller mer kvalificerat än den tidigare anställningen.

  • Trots orosmolnen i omvärlden, med ett pågående krig i Europa, kraftigt stegrande prisökningar på både energi och insatsvaror, nya Corona-utbrott i Asien och störningar i företagens redan ansträngda logistikkedjor står sig den svenska arbetsmarknaden stark. Den snabba tillväxten efter pandemin har bidragit till att brist på arbetskraft och kompetens börjar bli påtaglig inom vissa yrkesgrupper. Detta visar sig även inom Trygghetsfonden TSL där nio av tio hittar en ny lösning på arbetsmarknaden, säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL.

Under första kvartalet 2022 har andelen personer som fått en ny lösning, inom ett år efter uppsägning, varit högst inom yrkena elektriker (94 %), hovmästare, servitör och bartender (92 %), bevakning och säkerhet (91 %) samt kundtjänst och receptionister (90 %).

En stor del av de som är under 30 år, som blev uppsagda under pandemin, har påbörjat heltidsstudier efter avslutat omställningsstöd. Under det senaste året var andelen som gått vidare till studier över 13 procent. Motsvarande siffra för personer över 30 år var under 5 procent.

  • Sammanfattningsvis har inledningen på 2022 varit mycket stark. Uppsägningarna är på historisk låga nivåer, medan nästan nio av tio som avslutat omställningsstödet har hittat en ny lösning på arbetsmarknaden. Samtidigt finns många osäkerhetsfaktorer i omvärlden där effekterna på kort och lång sikt för företagen och dess anställda är svåra att bedöma, avslutar Caroline Söder.