Splittrad bild av arbetsmarknaden

Färre uppsagda under tredje kvartalet, men september innebar en tydlig ökning framförallt från industri och handel. Osäkerheten kring arbetsmarknaden slår även igenom på resultaten av Trygghetsfonden TSL:s stöd. Rekordmånga, 93 procent, får ny sysselsättning men samtidigt minskar andelen som får en tillsvidareanställning med 6 procent och fler får istället visstidsanställning. Andelen arbetare som istället väljer att börja studera har mer än fördubblats från 5 till 13 procent.

Publicerad: 2020-10-15

Hittills i år har 28 600 uppsagda personer erbjudits stöd av Trygghetsfonden TLS, drygt 3 gånger fler jämfört med 2019. Fler än en fjärdedel, 7 590 personer kom in under april på grund av den stora uppsägningsvågen inom hotell- & restaurangbranschen. Efter toppen har antalet uppsagda som anmäls för stöd gradvis minskat, men september innebar en tydlig ökning.

Coronapandemin har påverkat demografin på de som anmäls för omställningsstöd. Andelen uppsagda kvinnor ökar från 30 procent 2019 till drygt 37 procent i år. Andelen kvinnor var uppe i över 45 procent under uppsägningsvågen från hotell- och restaurangbranschen i april. Motsvarande förändringar syns i åldersstrukturen där gruppen under 40 år nu utgör 54 procent jämfört med 49 procent förra året. Förändringarna kan härledas till det stora inflödet av uppsagda från hotell- & restaurangbranschen och handeln, vilka har fler kvinnor och yngre medarbetare jämfört med industrin som normalt dominerar inflödet till Trygghetsfonden TSL.

De tre storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne står tillsammans för 55 procent av alla uppsagda hittills under 2020. Antalet uppsagda har ökat i samtliga län, men lägst antal ansökningar för omställningsstöd har Norrbotten, Blekinge, Jämtland och Gotland. Under tredje kvartalet har inflödet normaliserats mest i Södermanland, Kronoberg, Blekinge och Västmanland. 

Trygghetsfonden TSL ser två viktiga faktorer för utvecklingen på arbetsmarknaden framöver:

  • Konjunkturens utveckling kommer påverka alla de företag som hittills kunnat begränsa antalet uppsägningar genom tillfälliga permitteringslösningar.
  • Om coronapandemins utveckling leder till skärpta restriktioner i Sverige kommer det att slå hårt mot redan utsatta branscher som hotell- & restaurangbranschen samt delar av handeln.

– Osäkerheten kring hur antalet uppsägningar kommer utvecklas gör att den viktigaste strategin för Trygghetsfonden TSL är att ha en fortsatt stark handlingsberedskap, säger Caroline Söder vd Tryggehtsfonden TSL.


Johan Grauers
Kommunikationschef
070-672 52 85
johan.grauers@tsl.se

Dokument

Media