Historiskt högt resultat trots fler uppsägningar

Trygghetsfonden TSL har historiskt höga resultat för omställningsstöd under det andra kvartalet 2023: 96 procent av deltagarna hittar en ny lösning. Arbetsmarknaden står alltså stark trots pågående krig i Europa, energikris och stegrande priser. Samtidigt visar kvartalsrapporten att antalet personer som beviljas stöd från Trygghetsfonden TSL ökar. Under andra kvartalet 2023 beviljades 3 900 personer stöd, vilket är 126 procent fler i jämförelse med motsvarande kvartal året innan då antalet var 1 729 personer.

 - Trots ett högre inflöde och en mycket osäker omvärld kan vi konstatera att omställningsstödet ger mycket bra resultat för våra deltagare. Våra historiskt höga resultat tyder på att arbetsmarknaden är stark, men de motstridiga trenderna i konjunkturindikatorer som inköpschefsindex och konjunkturbarometern gör det svårt att förutsäga utvecklingen för arbetsmarknaden i stort, säger Trygghetsfonden TSL:s vd Caroline Söder.

Uppgången av uppsägningar syns i de flesta branscher, främst inom industrin, handeln och bostadsbyggandet, men även inom hotell och restaurang. Inflödet hade en topp under mars månad för att därefter minska något månad för månad. Men fortfarande på högre nivåer i jämförelse med året innan.

Sedan oktober 2022 erbjuder Trygghetsfonden TSL även kompetensstöd. Det innebär bland annat karriär- och studievägledning och ekonomiskt stöd under utbildning även för anställda. På så sätt får individen nya möjligheter att långsiktigt stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

 - Det finns ett stort intresse för kompetensstödet bland TSL-anslutna. Detta gäller både över olika branscher och regionalt. I en omvärld som snabbt förändras är vi glada och stolta över att kunna erbjuda ytterligare möjligheter för individer att stärka sin ställning på arbetsmarknaden för att möta dagens och framtidens krav på arbetsmarknaden, säger Caroline Söder.

Vanligast är ansökningar bland anställda inom industrin och handeln. Under de första nio månaderna som möjligheten att söka har funnits har 3 000 personer ansökt om kompetensstöd direkt till Trygghetsfonden TSL. Utöver detta har CSN fått in omkring 6 500 ansökningar från personer som angett Trygghetsfonden TSL som sin omställningsorganisation.

 

Läs mer i vår kvartalsrapport 2 2023 på vår rapportsida.