Svagare konjunktur, men fortsatt relativt stark arbetsmarknad

Krig, ökande bränslepriser och stigande inflation har präglat det senaste året och flera indikatorer, såsom inköpschefsindex och konjunkturbarometern, pekar mot lågkonjunktur. Men utveckling är än så länge osäker. Trygghetsfonden TSL:s kvartalsrapport visar en ökning av antal uppsagda och konkurser i landet, men samtidigt ett fortsatt stort kompetensbehov. Ett tydligt trendskifte är dock att fler gått in i omställningsstöd än som gått tillbaka till arbetsmarknaden.

Under första kvartalet 2023 beviljades 4 650 personer stöd från Trygghetsfonden TSL. Det är en stor ökning från motsvarande kvartal året innan då antalet var 1 682. Ett antal stora projekt med många deltagare kan dock ha gett temporära effekter i form av ett tillfälligt högre inflöde. Antalet som beviljats omställningsstöd ökar inom de flesta branscher jämfört med motsvarande period förra året. Flest var det inom industrin följt av handeln och bygg.

- Trots oroliga tider och ökande varsel ser vi fortfarande en relativt stark arbetsmarknad. Vi kan dra slutsatsen att konjunktur är svagare än vad den har varit under hösten, men det är svårt att veta exakt vad som händer framåt. Vi bevakar utvecklingen på arbetsmarknaden för att även fortsättningsvis kunna erbjuda omställningsstöd med hög kvalitet till våra deltagare, säger Trygghetsfonden TSL:s vd Caroline Söder.

Ett tydligt trendskifte är att fler gått in i omställningsstöd än som gått tillbaka till arbetsmarknaden. Det är första gången sedan återhämtningen efter pandemin under 2021 som antalet uppsagda är fler än de som hittar ny lösning på arbetsmarknaden. Under januari och februari var det drygt två personer som påbörjade omställningsstöd för varje person som hittade en ny lösning på arbetsmarknaden efter avslutat stöd.

- Av de som beviljats omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL ligger andelen som hittat ny lösning efter avslutat stöd fortsatt på en historiskt hög nivå. Under första kvartalet 2023 fick fler än 9 av 10 personer en ny lösning på arbetsmarknaden efter att ha tagit del av omställningsstöd hos oss, säger Caroline Söder.

Sedan första oktober 2022 erbjuder Trygghetsfonden TSL, inom sitt uppdrag, även kompetensstöd. Intresset är stort över olika branscher och även med en god regional spridning. Under det första halvåret har 1 900 personer ansökt om utbildning direkt till Trygghetsfonden TSL. Utöver detta har CSN fått ytterligare nästan 3 000 ansökningar som angett TSL som omställningsorganisation.

- Trots dystra konjunkturrapporter och ökande antal varslade personer ser vi fortfarande goda möjligheter för individen att hitta nya lösningar på arbetsmarknaden. Inom många yrkeskategorier finns fortsatt god efterfrågan på arbetskraft samtidigt som det nya kompetensstödet ger möjlighet att stärka sin position på arbetsmarknaden. I ett osäkert läge är det extra viktigt att fler får chansen att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och stå rustade för både väntade och oväntade förändringar, avslutar Caroline Söder.

Läs mer i vår kvartalsrapport 1 2023 på vår rapportsida.