alt-text

Fortsatt stark arbetsmarknad trots oroliga tider

Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt under 2022 trots oroligheter i vår omvärld och en tydlig avmattning i ekonomin. I Trygghetsfonden TSL:s kvartalsrapport för andra kvartalet syns ännu inga tecken på fler uppsägningar. I stället konstaterar vi att det i nuläget är närmare två personer som får nytt jobb efter avslutat stöd för varje uppsagd som påbörjar omställningsstödet.

Oron ökar i vår omvärld med krig i Ukraina, rekordhög inflation och höjt ränteläge. Här hemma bedömer konjunkturinstitutet i sin senaste prognos att den rekordhöga inflationen och höjt ränteläge kan leda till en lågkonjunktur redan i höst.

Trots detta är antalet som beviljas omställningsstöd av Trygghetsfonden TSL väsentligt lägre än normalt. Under det andra kvartalet 2022 beviljades 1 750 personer stöd, vilket är i paritet med utvecklingen under årets första kvartal. Det är 43 procent färre jämfört med motsvarande kvartal året innan då 3 103 personer beviljades stöd.

- Vi hör en hel del negativt konjunkturpåverkande signaler, men vi ser inom Trygghetsfonden TSL ännu inga tecken på fler uppsägningar. Arbetsmarknaden är fortsatt stark och det återspeglas i vår verksamhet. Antalet uppsagda personer som beviljas omställningsstöd är på historiskt låga nivåer, säger Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL.

Samtidigt som antalet uppsagda är mycket lågt är andelen som hittar en ny lösning på arbetsmarknaden på historiskt höga nivåer, vilket ger en indikation på den starka efterfrågan på arbetskraft i nuläget. Efterfrågan på arbetskraft är hög och det leder till kompetensbrist inom flera områden.

Trygghetsfonden TSL:s omställningskvot visar att det i nuläget är närmare två personer som får nytt jobb efter avslutat stöd, för varje uppsagd som påbörjar omställningsstödet. Andelen som fått ny lösning på arbetsmarknaden efter avslutat omställningsstöd har också legat kvar på höga nivåer även i oroliga tider. Mer än 9 av 10 deltagare avslutar också sitt omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL med ett nytt jobb, heltidsstudier eller start av eget företag.

- Vårt resultat är väldigt bra samtidigt som mycket tyder på att vi står inför ett mer osäkert läge till hösten. De exakta konsekvenserna som signalerna om en svagare konjunktur kommer att få på arbetsmarknaden är ännu svåra att förutse. Vi bevakar utvecklingen för att ha handlingsberedskap för att snabbt kunna ge stöd med hög kvalitet till våra deltagare även framöver, avslutar Caroline Söder.

Läs mer i vår kvartalsrapport 2 2022 på vår rapportsida.