alt-text

Oviss framtida arbetsmarknad, trots starkt nuläge

Det kommer nu allt fler tecken på en konjunkturavmattning. Trots detta har arbetsmarknaden hittills stått anmärkningsvärt stark under året. Vi blickar nu framåt mot ett mer osäkert läge och i Trygghetsfonden TSL:s kvartalsrapport ser vi till exempel tidiga tecken på̊ en ökning av varsel och konkurser inom handeln.

 En fortsatt nedgång för inköpschefsindex i kombination med energikris och snabbt stigande priser samt höjda räntor indikerar en osäkrare framtid för företagen.

  • Vi ser också en ökning av varsel inom handeln under inledningen på hösten. Antalet konkurser som inkommit till Trygghetsfonden TSL har också ökat något. Vi följer utvecklingen noga för att ha handlingsutrymme och beredskap att snabbt kunna möta förändringar på arbetsmarknaden, säger vd Caroline Söder.

 Samtidigt har arbetslösheten fortsatt att falla och är nu den lägsta på över tio år. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt god.

  • Vi har tre starka kvartal bakom oss med mycket goda resultat för våra deltagare. Andelen som fått ny lösning på arbetsmarknaden ligger på historiska högstanivåer, där 9 av 10 deltagare nu avslutar sitt omställningsstöd hos oss med ett nytt jobb, heltidsstudier eller start av eget företag, säger Caroline Söder.

Från och med den 1 oktober får Trygghetsfonden TSL ett väsentligt utökat uppdrag. Då börjar det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd som svenskt Näringsliv, LO och PTK förhandlat fram, att gälla.

  • Detta innebär dels att vi kan hjälpa även tidsbegränsat anställda, dels dem som sägs upp på̊ grund av sjukdom. Dessutom kommer många av de 2 000 000 anställda som arbetar i något av våra 80 000 anslutna företag att kunna få karriär- och studievägledning tillsammans med ett ekonomiskt stöd under studietiden. Detta kommer att öka möjligheterna för många att studera och öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Det är fantastiska möjligheter som nu öppnas och vi ser fram emot att ta oss an vårt utökade uppdrag, avslutar Caroline Söder.

Läs mer i vår kvartalsrapport 3 2022 på vår rapportsida.