alt-text

Fler uppsagda i turbulentare tider

Året har präglats av en ökad turbulens i omvärlden, med pågående krig i Europa, energikris och stegrande priser. Nu ökar antalet personer som beviljats omställningsstöd. För första gången sedan pandemin är det också fler uppsagda som går till omställningsstöd än andelen som kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Det visar Trygghetsfonden TSL:s kvartalsrapport för fjärde kvartalet.

För fjärde kvartalet 2022 beviljades 3 178 personer omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL, vilket är 33 procent fler jämfört med 2 395 personer motsvarande kvartal året innan.

  • Vi ser en stigande trend där främst industrin och bostadsbyggandet har drabbats, men även en ökning av uppsägningarna inom handeln. Två av tre personer som beviljades omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL kom från dessa branscher. Under november och december var antalet som beviljades omställningsstöd över 50 procent fler än under motsvarande månader 2021, säger Caroline Söder vd på Trygghetsfonden TSL.

Från den 1 oktober erbjuder Trygghetsfonden TSL både omställnings- och kompetensstöd. Genom detta ges nya möjligheter även för anställda att långsiktigt stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Intresset för det nya kompetensstödet har varit stort och människor söker från olika branscher och fördelat över landet. Redan nu har 900 ansökningar om utbildning inkommit direkt till Trygghetsfonden TSL. Utöver detta har CSN fått mer än 20 000 ansökningar varav mer än 2 000 har angett TSL som omställningsorganisation.

  • Trots ett turbulent år ser vi att resultaten för våra deltagare har varit väldigt starka. Under 2022 hittade nära 9 av 10 personer en ny lösning på arbetsmarknaden efter att ha tagit del av omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL. Det är historiska högstanivåer och tyder på en fortsatt god efterfrågan på arbetskraft inom många yrkesgrupper. Långsiktigt kommer det nya kompetensstödet att ge ännu bättre möjligheter för människor att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden och för kompetensförsörjningen i stort, avslutar Caroline Söder.

 

Läs mer i vår kvartalsrapport 4 2022 på vår rapportsida.