Så kan vi hjälpa dig

Se filmen om vårt stöd och hur det går till

Namnlöst 1

Du kan känna dig trygg

Dina framtidsutsikter är goda när du kommer till Trygghetsfonden TSL. Nio av tio får en ny lösning på arbetsmarknaden och en lika stor andel är nöjda med stödet de fått. De allra flesta får ett lika bra eller bättre jobb jämfört med det tidigare.

Stödet är kostnadsfritt

Stödet ingår i det kollektivavtal eller hängavtal som gäller på din arbetsplats och är kostnadsfritt för dig. För att ta del av stödet behöver du uppfylla vissa villkor.

Läs om villkoren för stödet

Din egen jobbcoach

Med omställningsstödet får du en egen jobbcoach. Coachen hjälper dig att hitta och ansöka om lediga jobb, kan ge råd inför anställningsintervjuer och stödja dig i kontakten med myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Om du funderar på att starta eget kan du även få rådgivning kring det.

Med omställningsstödet får du hjälp med att söka jobb, men du behöver också ta eget ansvar i ditt jobbsökande.

Vi hjälper i genomsnitt 15 000 personer per år till ett nytt och oftast mer kvalificerat jobb.

10

Utbildning och validering

Om det ökar dina chanser att få ett jobb kan du få en utbildnings- eller valideringsinsats som ökar din matchning mot det som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Validering innebär att du får hjälp att synliggöra och bekräfta något du redan kan, men där du saknar intyg eller betyg ”på papper”. Det kan underlätta att visa att du är kvalificerad för vissa jobb eller utbildningar.

Förstärkt stöd

När du har beviljats omställningsstöd och om du har särskilda behov till följd av sjukdom eller ohälsa kan du få ett förstärkt omställningsstöd med extra insatser. Målet med det förstärkta stödet är att du ska kunna söka nytt arbete, starta eget företag eller studera utifrån just din arbetsförmåga.

Exempel på stödinsatser:

  • Hjälp av din jobbcoach med kontakt med myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, med din a-kassa och med andra organisationer.
  • Extra stöd av en aktör med specialistkompetens inom hälsoområdet, för stödsamtal med psykolog, hälsosamtal och vid behov bedömning av din arbetsförmåga.
  • Karriär- och studievägledning om du vill byta bransch eller yrke.

Rehabiliteringsinsatser och behandling ingår inte i det förstärka stödet.

Avgångsbidrag (AGB)

Om du har fyllt 40 år kan du ha rätt till ett avgångsbidrag från Afa Försäkring.

Läs mer om avgångsbidraget

Påbörja längre utbildning

Kommer du fram till att du vill gå en längre utbildning kan du få vägledning i ditt karriär- och studieval och ha möjlighet att få ekonomiskt stöd. Det är ett stöd som Trygghetsfonden TSL även erbjuder de som har en anställning. Då kallas detta stöd för ”kompetensstöd”.

Läs mer om kompetensstödet

Vanliga frågor och svar om hur vi kan hjälpa dig

Kan jag ansöka om pengar hos Trygghetsfonden TSL?

Om du blivit uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning kan du ha rätt till vårt omställningsstöd. Med vårt stödet får du en personlig jobbcoach som hjälper dig till ett nytt jobb. I stödet kan det även ingå en utbildningsinsats och du kan ha rätt till ett ekonomiskt stöd som kallas avgångsbidrag (AGB).

Läs mer om avgångsbidrag AGB

Vill du gå en längre utbildning kan du få vägledning i dina karriär- och studieval och ha rätt till ekonomiskt stöd under studierna.

Läs mer om ekonomiskt stöd under utbildning

Kan jag få omställningsstöd om jag sagt upp mig själv?

Nej, du kan inte få omställningsstöd om du sagt upp dig på egen begäran.

Jag är ägare av mitt företag, kan jag få omställningsstöd?

För att kunna få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL behöver du ha sagts upp från en anställning på grund av arbetsbrist eller sjukdom, eller avslutat en tidsbegränsad anställning. Som företagare eller anhörig till företagare i kollektiv- eller hängavtalsbundet företag omfattas du därmed inte av omställningsstödet.

Som företagare eller anhörig till företagare i kollektiv- eller hängavtalsbundet företag kan du däremot ha rätt till kompetensstöd: karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL och få hjälp med yttrande till CSN i samband med ansökan om omställningsstudiestöd.

Läs mer om kompetensstödet