Information gällande covid-19

Nuläge

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridning och erbjuder därför distansmöten som alternativ till fysiska möten. Det innebär att till exempel informationsmöten på arbetsplatser och möten med uppsagda personer kan ske via telefon eller videosamtal. 

Trygghetsfonden TSL erbjuder hjälp till nytt jobb för alla uppsagda som omfattas av vårt omställningsstöd. Villkor för att få ta del av stödet finns här.

You can find information about the adjustment programme in other languages here.

Arbetsgivare och fack

Ansökan om omställningsstöd vid varsel, uppsägning och konkurs 

Det är många arbetsgivare, fackliga representanter och konkursförvaltare som kontaktar oss för att ansöka om omställningsstöd för medarbetare.

Viktigt att tänka på:

-  Det är snabbast och enklast att ansöka direkt på https://www.tsl.se/ansokan/

-  Du behöver ha uppgifter om:

                    - företagets organisationsnummer,
                    - företagets kontaktperson,
                    - kontaktperson för det fackförbund som förhandlat om uppsägningen
                    - personuppgifter och anställningsdatum, uppsägningsdatum och sista                                                           anställningsdag för de medarbetare som omfattas.

-   Efter inskickad ansökan får du alltid en bekräftelse från Trygghetsfonden TSL

-   När ansökan är signerad av både arbetsgivare och fackförbund kontaktas du av Trygghetsfonden TSL.

Har du frågor kring ansökan får du gärna kontakta Trygghetsfonden TSL:s kundservice på 010-480 91 10 eller kundservice@tsl.se

Har du frågor kring ett varsel och önskar mer information om TSL:s omställningsprocess kontaktar du leveranschefen i den aktuella regionen via vår växel 010-480 91 00.

Jobbsökare

Permitterad, varslad eller uppsagd?

Permittering och varsel - det är många termer att hålla reda på när arbetsmarknaden är skakig. Här reder vi ut begreppen och när omställningsförsäkringen gäller. 

Kort checklista för när omställningsförsäkringen gäller:

  • Permittering - nej.
  • Korttidspermittering - nej.
  • Varsel - nej.
  • Uppsägning på grund av arbetsbrist - ja 

Permittering

Om du har blivit permitterad betyder det att du fortfarande har kvar ditt jobb, men att din arbetsgivare under en viss tid inte har några arbetsuppgifter till dig. Vi har ingen försäkring som gäller för dig som är permitterad eftersom du har kvar ditt jobb och för det mesta också har kvar samma lön och anställningsförmåner.

Korttidspermittering

Som en följd av coronaviruset gäller ett system för korttidspermittering. Om du blir korttidspermitterad betyder det att du går ner i arbetstid under en period men får ut nästan hela din lön eftersom staten betalar en stor del av den. Trygghetsfonden TSL har ingen försäkring för dig som blir korttidspermitterad.

Varsel

Att bli varslad betyder att arbetsgivaren förvarnar dig och dina kollegor om att ni kanske snart blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gör arbetsgivaren en anmälan både till facket och till Arbetsförmedlingen och berättar varför ni kan bli uppsagda, hur många det rör sig om och när det sker. Du kan få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL först när du har blivit uppsagd, inte under varslet.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

När din arbetsgivare meddelar att du är uppsagd på grund av arbetsbrist betyder det att din anställning kommer att upphöra ett visst datum. Uppsägningen ska vara skriftlig och det ska stå varför du har blivit uppsagd. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. Läs mer om villkoren här.