Vanliga frågor

  Vad innebär det nya kompetensstödet för privatpersoner?

  Kompetensstödet är en möjlighet för personer som har en anställning att få karriär- och studievägledning, möjligheter till utbildning samt ekonomiskt stöd under studier för att utveckla sin kompetens. Stödet syftar till att den som nyttjar det ska få hjälp att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

  Läs mer om innehållet och villkoren för stödet

  Vilka gränsdragningar finns för företagen när det gäller kompetensstödet?

  Utbildningarna i kompetensstödet ska stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Enskilda personer kan inte få ekonomiskt stöd för utbildningar som deras arbetsgivare bör tillhandahålla för att de ska klara sina ordinarie eller nya arbetsuppgifter, eller som enbart syftar till att lösa kompetensbehov hos en specifik arbetsgivare.

  Kan jag som arbetsgivare få information om mina medarbetares ansökningar om kompetensstöd?

  Kompetensstödet är riktat till privatpersoner och syftar till att individen, med hjälp av stödet, ska få möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Personer som är intresserade av stödet ansöker själva om det på TSL.se. Kompetensstödet skiljer sig från omställningsstödet, där det i de flesta fall är arbetsgivare och fackliga representanter som anmäler in deltagare som behöver Trygghetsfonden TSL:s hjälp till nytt jobb. Trygghetsfonden TSL lämnar inte ut uppgifter till arbetsgivare om enskilda personers ansökningar om kompetensstöd.

  Kan jag bestämma när mina medarbetare går utbildningar?

  Arbetstagares rätt till tjänstledighet för studier framgår av studieledighetslagen. Den arbetstagare som vill vara ledig för studier uppmanas att meddela sin arbetsgivare i så god tid som möjligt. Arbetsgivaren har enligt lagen rätt att skjuta upp en arbetstagares utbildningsstart i högst sex månader.

  Vad menas med att en utbildning ska bedömas "stärka den framtida ställningen på arbetsmarknaden"?

  När en person ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN eller kollektivavtalat studiestöd hos Trygghetsfonden TSL säger ett villkor att utbildningen måste bedömas som att den stärker personens framtida ställning på arbetsmarknaden. Bedömningen görs utifrån de möjligheter och behovs som finns på arbetsmarknaden.