Vanliga frågor

  Vårt företag kommer att varsla anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. När ska vi ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL?

  Ni kan ansöka om stödet i samband med att förhandlingen inleds så att vi kan stötta er tidigt i processen. Däremot kommer ni att kunna skicka in formella ansökningshandlingar för enskilda tidigast i samband med eventuella uppsägningar.

  Till ansökan

  När är det för sent att ansöka om omställningsstöd?

  Om deltagaren omfattas av kollektiv- eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 24 månader efter sista anställningsdagen.

  Om parterna istället skrivit på Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader efter sista anställningsdagen.

  Det är dock alltid bäst att påbörja stödet så fort som möjligt.

  Hur gör vi när uppsägningar sker på två eller flera arbetsställen?

  I det fall uppsägningar sker på två eller fler arbetsställen behöver ni göra separata ansökningar till Trygghetsfonden TSL för varje enskilt arbetsställe.

  Vilket fackförbund ska anges i ansökan?

  Det fack som har tecknat kollektivavtalet eller hängavtalet på arbetsplatsen ska anges i ansökan.

  Vad menas med arbetsställe?

  Här frågar vi efter hur många personer som arbetar på just den arbetsplats där uppsägningen har skett. Ett företag som säger upp anställda kan ha verksamhet på mer än en ort.