Vanliga frågor

  Vårt företag har varslat anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. När kan vi ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL?

  Ni kan göra och datera ansökan tidigast datum för uppsägning. Ansökan gör ni via Trygghetsfonden TSL:s hemsida, se Ansök om omställningsstöd.

  Efter hur lång tid går det att söka omställningsstöd? 

  Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Trygghetsfonden TSL senast ett år efter sista anställningsdag.

  Vilket fackförbund ska anges i ansökan?

  Det fack som har tecknat kollektivavtal på arbetsplatsen.