Yttrande till CSN

Yttrande till CSN när du ansöker om omställningsstudiestöd

Om du är ansluten till Trygghetsfonden TSL och ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN behöver vi på TSL skicka ett yttrande om din sökta utbildning till CSN. Här kan du läsa om varför, och hur det går till.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du vara ansluten till oss och uppfylla villkoren för vårt stöd. Du kan börja med att ta reda på det via länken nedan.

Villkor för att få stöd

Varför behövs ett yttrande?

Vårt yttrande är en bedömning om huruvida utbildningen som du söker stöd för förväntas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Det är ett skriftligt besked från oss som bekräftar att utbildningen uppfyller villkoren för stödet. CSN ska lägga särskild vikt vid vårt yttrande när de fattar beslut om ditt stöd. De kommer inte att kunna besluta om din ansökan förrän de fått yttrandet från oss.

Yttrandet kan gälla en utbildning du planerar att påbörja eller en utbildning du redan påbörjat, så länge du sökt eller avser att söka omställningsstudiestöd för utbildningen.

För att vi ska kunna hjälpa dig med yttrandet behöver du göra en ansökan även hos oss, utöver din ansökan hos CSN. Om du ansöker hos oss före du ansöker till CSN kan vi stötta dig med karriär- och studievägledning och med olika praktiska förberedelser, men det går även bra att ansöka efteråt.

När vi har mottagit din ansökan och kunnat bekräfta att du uppfyller villkoren för vårt stöd kontaktar vi dig för ett samtal för att få underlag för yttrandet.

Till ansökan

Om du redan har ansökt om omställningsstudiestöd hos CSN

Om du har ansökt om omställningsstudiestöd hos CSN men ännu inte ansökt hos oss kommer CSN som ett steg i sin handläggningsprocess att skicka information om din ansökan vidare till oss. När vi får denna information från CSN kontaktar vi dig för att uppmana dig att göra en ansökan även hos oss för att vi ska kunna hjälpa dig med yttrandet.

Till ansökan (ange i din ansökan till oss att du redan har gjort din ansökan hos CSN)

Få hjälp att bedöma om en utbildning stärker din ställning på arbetsmarknaden

Med vår tjänst utbildningsprognos.se kan du enkelt söka upp en specifik utbildning som du är intresserad av och ta del av ett bedömningsunderlag som hjälper dig att avgöra om utbildningen kan stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Utbildningsprognos