Villkor för att få stöd

Sammanfattning av grundläggande villkor

 • Din arbetsgivare har kollektiv- eller hängavtal
 • Du har en pågående anställning
 • Du har arbetat 12 av de senaste 24 månaderna
 • Du är yngre än 65 år

Läs detaljerad information om alla villkor nedan.

När du vill stärka din ställning på arbetsmarknaden

En utgångspunkt för stödet är att det ska bidra till att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Det är inriktningen för karriär- och studievägledningen du kan få av oss, och ett krav på de utbildningar du vill gå när du vill ha ekonomiskt stöd under tiden du studerar, till exempel omställningsstudiestödet från CSN.

För att få stöd från Trygghetsfonden TSL

För att kunna ta del av karriär- och studievägledning, få hjälp med yttrande till CSN vid ansökan om omställningsstudiestöd, möjligheter till utbildning och ekonomiskt stöd under studier från Trygghetsfonden TSL behöver du vara anställd i ett företag som omfattas av kollektivavtal eller hängavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Du behöver inte själv vara medlem i facket.

Du kan även ha rätt till stödet om du sagts upp på grund av arbetsbrist, sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning på ett sådant företag och uppfyller villkoren för vårt omställningsstöd.

Läs mer om villkoren för vårt omställningsstöd

Om du inte har rätt till stöd från Trygghetsfonden TSL kan du ha rätt till stöd från en annan omställningsorganisation. Kontrollera vilken omställningsorganisation du tillhör genom att fylla i din arbetsgivares organisationsnummer i vår webbtjänst Hitta din omställningsorganisation.

Via länken nedan får du vägledning i hur du kan ta reda på om du tillhör Trygghetsfonden TSL.

Då ska du kontakta Trygghetsfonden TSL - eller en annan omställningsorganisation

Du kan ha rätt till omställningsstudiestödet från CSN utan att du har en anställning, sagts upp eller avslutat en tidsbegränsad anställning, men då utan stöd från Trygghetsfonden TSL. Det gäller till exempel om du har sagt upp dig själv.

Karriär- och studievägledning, yttrande till CSN

För att ta del av karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL samt få vår hjälp med ett yttrande till CSN vid ansökan om omställningsstudiestöd behöver du:

 • ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna (undantag gäller om du varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven)
 • vara yngre än 65 år

Mer information om villkoret att ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

Villkoret kallas aktualitetsvillkoret och innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska ha varit din huvudsyssla.

Det är den tid du faktiskt har arbetat som räknas.

Tid som du har varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven är så kallad överhoppningsbar tid. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader förlängs din ramtid från 24 månader till 29 månader.

Så kan du styrka att du har arbetat tillräcklig tid

Det enklaste sättet att styrka att du uppfyller villkoret är att du begär och skickar in arbetsgivarintyg i samband med din ansökan till oss. Arbetsgivare kan fylla i detta digitalt på arbetsgivarintyg.nu och du kan sedan hämta det genom att logga in som arbetstagare på samma webbplats. Det går även bra att arbetsgivaren fyller i en blankett. Blanketter för detta tillhandahålls till exempel av a-kassor och fackförbund.

Om du inte kan få tag på ett arbetsgivarintyg kan du skicka in lönespecifikationer för 12 av 24 månader då du jobbat tillräckligt mycket för att uppfylla villkoret, samt en kopia på din senaste lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Du kan skicka in underlag som du har fått i ett filformat som exempelvis pdf. Det går även bra att skanna eller fotografera av dina intyg och skicka till oss.

Om du inte uppfyller 12 av de senaste 24 månaderna kan vi utreda om du trots det uppfyller villkoret med så kallad ”överhoppningsbar tid”. Det innebär att tid då du varit sjukskriven, föräldraledig eller gjort värnplikt kan räknas bort från ramtiden 24 månader. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader inom de senaste 24 månaderna förlängs ramtiden till 29 månader. Den överhoppningsbara tiden kan styrkas på arbetsgivarintyget eller med intyg från Försäkringskassan.

Möjligheter till ekonomiskt stöd under utbildning

Om du kommer fram till att du vill gå en utbildning kan dina möjligheter till ett ekonomiskt stöd under tiden du studerar vara flera beroende på vilka villkor du uppfyller. Du kan även ha rätt till ekonomiskt stöd för en redan påbörjad utbildning.

Det finns dels ett offentligt omställningsstudiestöd från CSN, dels kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL. Här nedan kan du läsa om vad som gäller.

Läs mer om ekonomiskt stöd under utbildning

Omställningsstudiestöd från CSN

Det offentliga omställningsstudiestödet från CSN består av ett bidrag som du kan komplettera med ett lån. För att ta del av det offentliga omställningsstudiestödet via CSN behöver du:

 • ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna
 • ha arbetat 8 av de senaste 14 åren
 • vara mellan 27 och 62 år gammal

Den övre åldersgränsen är olika för bidraget och lånet. Lånet kan du som längst få till och med det år du fyller 60 år. Bidraget kan du få till och med året du fyller 62, men efter året du fyller 60 år kan du bara få det som längst i 10 veckor vid heltidsstudier. Före dess kan du få det som längst i 44 veckor vid heltidsstudier.

Läs om ytterligare villkor på CSN.se

Mer information om villkoret att ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

Villkoret kallas aktualitetsvillkoret och innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna. Arbetet ska ha varit din huvudsyssla.

Det är den tid du faktiskt har arbetat som räknas.

Tid som du har varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven är så kallad överhoppningsbar tid. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader förlängs din ramtid från 24 månader till 29 månader.

Mer information om villkoret att ha arbetat 8 av de senaste 14 åren

Villkoret kallas etableringsvillkoret och innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 96 månader (8 år) under de senaste 14 åren.

I detta kan du räkna in tid du arbetat tidigast från det år du fyllde 19 år, förutsatt att arbetet varit din huvudsyssla under den här tiden. Även annan tid kan jämställas med förvärvsarbete under högst 24 månader. Exempel på sådan tid är föräldraledighet, värnplikt och sjukskrivning.

I mer detalj gäller det om du fått:

 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • närståendepenning
 • rehabiliteringspenning
 • sjukpenning
 • smittbärarpenning
 • dagersättning
 • dagpenning till totalförsvarspliktiga

Så kan du styrka att du har arbetat tillräcklig tid

Villkoret att ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna

Det enklaste sättet att styrka att du uppfyller villkoret är att du begär och skickar in arbetsgivarintyg i samband med din ansökan till oss. Arbetsgivare kan fylla i detta digitalt på arbetsgivarintyg.nu och du kan sedan hämta det genom att logga in som arbetstagare på samma webbplats. Det går även bra att arbetsgivaren fyller i en blankett. Blanketter för detta tillhandahålls till exempel av a-kassor och fackförbund.

Om du inte kan få tag på ett arbetsgivarintyg kan du skicka in lönespecifikationer för 12 av 24 månader då du jobbat tillräckligt mycket för att uppfylla villkoret, samt en kopia på din senaste lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Du kan skicka in underlag som du har fått i ett filformat som exempelvis pdf. Det går även bra att skanna eller fotografera av dina intyg och skicka till oss.

Om du inte uppfyller 12 av de senaste 24 månaderna kan vi utreda om du trots det uppfyller villkoret med så kallad ”överhoppningsbar tid”. Det innebär att tid då du varit sjukskriven, föräldraledig eller gjort värnplikt kan räknas bort från ramtiden 24 månader. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader inom de senaste 24 månaderna förlängs ramtiden till 29 månader. Den överhoppningsbara tiden kan styrkas på arbetsgivarintyget eller med intyg från Försäkringskassan.

Villkoret att ha arbetat 8 av de senaste 14 åren

Vi ger dig information om hur du kan styrka att du uppfyller detta villkor efter att du har ansökt hos oss.

Kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL

För att ha rätt till kompletterande kollektivavtalat studiestöd och kortvarigt kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL behöver du:

 • ha arbetat 12 av de senaste 24 månaderna i ett eller flera TRR- eller TSL-anslutna företag
 • ha arbetat 8 av de senaste 14 åren
 • i din anställning omfattas av kollektivavtal eller hängavtal där parterna skrivit på Huvudavtalet för trygghet, omställning och anställningsskydd (om du blivit uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad anställning gäller det din senaste anställning)

Läs mer om kompletterande och kortvarigt kollektivavtalat studiestöd

Utbildningar som kan ge rätt till stöd

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel kan också ge rätt till dessa ekonomiska stöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, Komvux och folkhögskola.

Även utbildningar som Trygghetsfonden TSL finansierar kan ge rätt till ekonomiskt stöd.

Du kan inte få ekonomiskt stöd för utbildningar som din arbetsgivare bör genomföra för att du ska kunna utföra dina nuvarande arbetsuppgifter.

Vanliga frågor och svar om villkor för att få stöd

Får jag ta del av stödet?

Du kan läsa om villkoren för vårt stöd här på TSL.se.

Villkor för att få stöd

Villkoren för omställningsstudiestödet från CSN kan du läsa mer om på CSN.se.

Vem kan få omställningsstudiestöd (CSN.se)

Om du inte fått svar på din fråga är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss

Jag har varit föräldraledig/sjuk/gjort värnplikt. Vad gäller då?

För att få ta del av omställningsstudiestödet från CSN och de kollektivavtalade studiestöden från Trygghetsfonden TSL måste du ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna. Tid som du har varit föräldraledig, gjort värnplikt eller varit sjukskriven är så kallad överhoppningsbar tid. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader förlängs din ramtid från 24 månader till 29 månader.

Du måste även ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst åtta år (96 månader) inom de senaste 14 åren. I detta kan du räkna in tid du arbetat tidigast från det år du fyllde 19 år, förutsatt att arbetet varit din huvudsyssla under den här tiden. Även annan tid kan jämställas med förvärvsarbete under högst 24 månader. Exempel på sådan tid är föräldraledighet, värnplikt och sjukskrivning.

I mer detalj gäller det om du fått:

 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • närståendepenning
 • rehabiliteringspenning
 • sjukpenning
 • smittbärarpenning
 • dagersättning och dagpenning till totalförsvarspliktiga

Villkor för att få stöd

Hur långa utbildningar kan jag få stöd för?

Till och med det år du fyller 39 år kan du få omställningsstudiestöd från CSN och kompletterande kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL för en utbildning som är max 80 veckor lång (motsvarar ungefär två år). Den begränsningen upphör från och med året du fyller 40 år. Då kan du få studiestöd även om du går en längre utbildning.

Vad menas med att en utbildning ska bedömas "stärka min framtida ställning på arbetsmarknaden"?

När du ansöker om omställningsstudiestöd hos CSN eller kollektivavtalat studiestöd hos Trygghetsfonden TSL säger ett villkor att utbildningen måste bedömas som att den stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden. Bedömningen görs utifrån din nuvarande kompetens och de möjligheter och behov som finns på arbetsmarknaden.

När du ansöker om offentligt omställningsstudiestöd hos CSN behöver vi på Trygghetsfonden TSL skicka ett yttrande till CSN. Yttrandet är en bedömning om huruvida utbildningen som du sökt stöd för förväntas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN ska lägga särskild vikt vid vårt yttrande när de fattar sitt beslut.

Villkor för att få stöd

Yttrande till CSN

Kan jag få ekonomiskt studiestöd medan jag jobbar?

Ja, du kan få omställningsstudiestöd från CSN och kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL även om du arbetar deltid samtidigt som du studerar. Det finns ingen inkomstgräns (fribelopp) för hur mycket du får tjäna samtidigt som du få ekonomiskt studiestöd.

Däremot kan du bara få dessa ekonomiska stöd för den tid som du inte arbetar. Det innebär att om du arbetar på 50 procent så kan du bara få ekonomiskt stöd för 50 procent av heltid, även om studietakten är heltid (100 procent).

Hur kan jag styrka att jag varit anställd tillräckligt länge för att ha rätt till stöd?

Det finns två olika villkor som handlar om att man ska ha varit anställd en viss tid för att ha rätt till stöd från Trygghetsfonden TSL.

Det första av dessa villkor kallas ”aktualitetsvillkoret” och är ett grundläggande villkor som gäller för allt stöd från oss. Det innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna. Här kommer du att kunna läsa hur du kan styrka att du uppfyller detta villkor.

Det andra villkoret kallas ”etableringsvillkoret” och är ett villkor för att du ska kunna få omställningsstudiestöd från CSN och kollektivavtalade studiestöd under utbildning från Trygghetsfonden TSL. Det innebär att du behöver ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 8 av de senaste 14 åren. Vi ger dig information om hur du kan styrka att du uppfyller detta villkor efter att du ansökt hos oss.

Det enklaste sättet att styrka att du uppfyller aktualitetsvillkoret är att du begär och skickar in arbetsgivarintyg. Arbetsgivare kan fylla i detta digitalt på arbetsgivarintyg.nu och du kan sedan hämta det genom att logga in som arbetstagare på samma hemsida. Det går även bra att arbetsgivaren fyller i en blankett. Blanketter för detta tillhandahålls till exempel av a-kassor och fackförbund.

Om du inte kan få tag på ett arbetsgivarintyg kan du skicka in lönespecifikationer för 12 av 24 månader då du jobbat tillräckligt mycket för att uppfylla villkoret, samt en kopia på din senaste lönespecifikation från din nuvarande arbetsgivare.

Om du inte uppfyller 12 av de senaste 24 månaderna kan vi utreda om du trots det uppfyller villkoret med så kallad ”överhoppningsbar tid”. Det innebär att tid då du varit sjukskriven, föräldraledig eller gjort värnplikt kan räknas bort från ramtiden 24 månader. Om du till exempel varit föräldraledig i fem månader inom de senaste 24 månaderna förlängs ramtiden till 29 månader. Den överhoppningsbara tiden kan styrkas på arbetsgivarintyget eller med intyg från Försäkringskassan.

I vilken form ska jag skicka in intyg? Kan jag fotografera dem?

Du kan skicka in underlag som du har fått i ett filformat som exempelvis pdf. Det går även bra att skanna eller fotografera av dina intyg och skicka till oss. Intygen skickar du in i samband med att du gör din ansökan på TSL.se.

Vilka utbildningar kan jag få ekonomiskt studiestöd för?

Ett krav är att utbildningen ska bedömas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov.

Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel ska också kunna ge rätt till omställningsstudiestöd från CSN och kollektivavtal studiestöd från Trygghetsfonden TSL. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Även utbildningar som Trygghetsfonden TSL betalar för kan ge rätt till ekonomiskt studiestöd.

Du kan bara få ekonomiskt studiestöd för utbildningar i Sverige. 

Utbildningar som bör genomföras av din arbetsgivare för att du ska kunna utföra dina nuvarande eller nya arbetsuppgifter ger inte rätt till ekonomiskt studiestöd.

Villkor för att få stöd

Ekonomiskt stöd under utbildning

Räknas tid som företagare för att uppfylla tidsvillkoren för karriär- och studievägledning samt ekonomiskt stöd under utbildning?

Ja, tid som företagare räknas för att uppfylla dessa villkor.

Om du i dag är företagare eller anhörig till företagare i kollektiv- eller hängavtalsbundet företag kan du ha rätt till karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL och få hjälp med yttrande till CSN i samband med ansökan om omställningsstudiestöd.

Villkor för att få stöd