Så funkar det

Om ansökan

Du ansöker själv om kompetensstödet här på TSL.se.

Ansök om kompetensstöd

Ansöker du även om omställningsstöd från CSN?

Om du ansöker om omställningsstudiestöd från CSN ska du även ansöka om kompetensstöd från Trygghetsfonden TSL. Då får vi möjlighet att hjälpa dig med det yttrande som CSN lägger särskild vikt vid när de fattar sitt beslut.

Läs mer om yttrandet

En första kontakt

När vi har bekräftat att du uppfyller villkoren kontaktar vi dig för ett första vägledningssamtal. Om du enbart vill ha stöd med ett yttrande till CSN för din ansökan om omställningsstudiestöd så fokuserar vi samtalet på det.

Du får möjlighet att berätta om var du befinner dig i ditt arbetsliv och om dina mål och önskemål om framtiden. Vi berättar för dig hur vi kan stötta dig att nå dina mål.

Du kan välja mellan att träffa oss på plats, digitalt i ett videosamtal eller ta samtalet över telefon.

Fördjupad vägledning

Efter det första vägledningssamtalet kan du få fördjupad karriär- och studievägledning genom fler samtal med oss.

I samtalen ser vi tillsammans över dina olika alternativ för att kunna nå dina mål och samtidigt stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden.

För en del räcker det att få stöd och råd på vägen. För andra kan vägledningen leda fram till ett beslut om att gå en utbildning.

"Det jag inte hade räknat med är hur mycket annat positivt som skulle komma med utbildningen. Jag tycker det är så spännande att få lära mig nya saker och träffa nya människor."

Sofia Dahlqvist 

2023 10 04 Sofia Dahlqvist KS

Stöd inför utbildning

Om du kommer fram till att du vill gå en utbildning kan vägledaren hjälpa dig med praktiska frågor till exempel om när och hur du kan ansöka om utbildningen, regler och ansökan om tjänstledighet från jobbet samt hur du kan försörja dig under tiden du går utbildningen.

Det kan även finnas möjlighet för Trygghetsfonden TSL att bekosta betald utbildning och validering för dig om du uppfyller villkoren för detta.

Ekonomiskt stöd under utbildningstiden

Det finns olika möjligheter att få ekonomiskt stöd under tiden du är borta från jobbet för att gå en utbildning.

Läs mer om möjligheterna till ekonomiskt stöd under utbildning

Tänk på att du behöver ansöka till, komma in på och faktiskt gå den utbildning som du får ekonomiskt stöd för. I annat fall kommer du att bli återbetalningsskyldig för det utbetalade stödet.

Utbildningar som är fem dagar eller längre

Om du vill gå en utbildning som är fem dagar eller längre kan du ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN.

Du kan även ha rätt till ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL som ger dig pengar utöver omställningsstudiestödet från CSN. Du behöver inte ansöka separat om detta stöd utan får det automatiskt om du har rätt till det, när ditt omställningsstudiestöd betalas ut till dig.

Om du har beviljats omställningsstudiestöd och eventuellt kompletterande kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL börjar du få dina pengar när utbildningen startar.

Utbildningar som är kortare än fem dagar

Om du vill gå en utbildning som är kortare än fem dagar kan du ha rätt till ett kortvarigt kollektivavtalat studiestöd från Trygghetsfonden TSL.

Trygghetsfonden TSL tar beslut om stödet och betalar ut pengarna till dig.

Ansökan om tjänstledighet

Tänk även på att du bör ansöka om tjänstledighet hos din arbetsgivare i så god tid som möjligt om du vill vara tjänstledig på heltid eller deltid för att gå en utbildning.

Vanliga frågor och svar om hur det funkar

Hur ansöker jag?

Du ansöker om karriär- och studievägledning hos oss här på TSL.se. Du får återkoppling på om du uppfyller villkoren för stödet och i kontakten med oss får du mer information om dina möjligheter.

Om du redan har ansökt om omställningsstudiestöd hos CSN bör du även i det fallet ansöka hos oss.

Till ansökan

Villkor för att få stöd

När kan jag ansöka om stödet?

Du kan ansöka om karriär- och studievägledning från Trygghetsfonden TSL när som helst. I kontakten med oss får du mer information om dina möjligheter.

Till ansökan

Villkor för att få stöd

Om du ansöker om omställningsstudiestöd från CSN ska du även ansöka till Trygghetsfonden TSL. Då får vi möjlighet att hjälpa dig med det yttrande som CSN lägger särskild vikt vid när de fattar sitt beslut.

Om du ansöker hos oss före du ansöker till CSN kan vi stötta dig med förberedelserna, men det går lika bra att ansöka efteråt.

Du kan du läsa mer om CSN:s ansökningsomgångar på CSN.se.

Vad menas med ett "yttrande till CSN"?

När du ansöker om offentligt omställningsstudiestöd hos CSN behöver vi på Trygghetsfonden TSL skicka ett yttrande till CSN. Yttrandet är en bedömning om huruvida utbildningen som du sökt stöd för förväntas stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN ska lägga särskild vikt vid vårt yttrande när de fattar sitt beslut. Det gäller både om du planerar att gå en utbildning eller söker stöd för en redan påbörjad utbildning.

Läs mer om yttrande till CSN

Är man tjänstledig under utbildningen?

Ja, om du har en anställning, men det går också bra att studera och arbeta på deltid.

Kan min arbetsgivare säga nej till tjänstledighet?

Om du vill vara tjänstledig för studier bör du meddela din arbetsgivare i så god tid som möjligt. Din arbetsgivare får skjuta upp din utbildningsstart i som mest sex månader. Din rätt till tjänstledighet för studier framgår av studieledighetslagen.

När sker utbetalningen?

Utbetalningen av ditt ekonomiska studiestöd börjar när du påbörjar din beviljade utbildning. Det gäller både omställningsstudiestödet från CSN och de kollektivavtalade studiestöden från Trygghetsfonden TSL.

Ekonomiskt stöd under utbildning

Betalar jag skatt på det ekonomiska studiestödet?

Alla bidragsdelar i de ekonomiska studiestöden du kan få under utbildning är skattepliktiga och pensionsgrundande. Beroende på om CSN eller TSL betalar ut bidrag drar respektive organisation preliminärskatt före utbetalningen till dig.